Reklama

Kategoria: PRAWO I FINANSOWANIE

help_01

Przyczyny i skutki wypadków w wodzie – studium przypadku

Aktywność fizyczna w środowisku wodnym związana jest nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia procesu tonięcia, zarówno tym o przebiegu typowym, jak i nietypowym. Najbardziej nieoczekiwane wydają się wypadki podczas zorganizowanych zajęć rekreacyjnych lub nauki czy doskonalenia pływania, na kąpieliskach strzeżonych.

nowelizacja_prawa

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

14 marca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 423). Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu zastosowania PZP z 14 000 do 30 000 euro i to do wszystkich kategorii zamawiających.

bluefox

Prewencja i szybka reakcja – zminimalizuj ryzyko

Niezależnie od tego, czy basen jest niewielkim obiektem, wchodzi w skład kompleksu hotelowego, czy też jest profesjonalną pływalnią o wymiarach olimpijskich, na każdym istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym

1

Dotacje ministerialne na baseny

Kurek z Euro powoli, jednak systematycznie jest zakręcany. W nowej perspektywie unijnej 2014–2020 nie będzie już tak łatwo uzyskać dofinansowania dla przedsięwzięć basenowych. Poza środkami zwrotnymi dostępne będą także dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

1

PPP w infrastrukturze wodnej

Dynamiczny rozwój polskich miast oraz rosnące potrzeby mieszkańców zwłaszcza dużych aglomeracji w zakresie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej sprawiają, że władze samorządowe, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, coraz częściej planują realizację nowych inwestycji w obszarze sportowo-rozrywkowym.

JURAJSKI

Jurajski Olsztyn

Jurajski Olsztyn zaprasza do poznania geoturystycznych walorów jednego z najpiękniejszych zakątków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – krainy białych skał, jaskiń, widokowych dróżek i zabytków architektury.

OZNAKOWANIE

Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin

Systemy prawne dotyczące chemikaliów Do 2017 r. będą funkcjonowały na terenie Unii Europejskiej (w tym w Polsce) dwa systemy prawne dotyczące klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń…

klasyfikacja

Klasyfikacja substancji chemicznych

Nowe prawo Unii Europejskiej Od grudnia 2008 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo dotyczące klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin. 16 grudnia 2008 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej…

PANELE

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Szanse i nadzieje Jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Ustawa o odnawialnych źródłach energii zostanie uchwalona w bieżącym roku. Jakie przyniesie zmiany na rynku odnawialnych energii? Jakie korzyści mogą z niej wynikać? Obiecywana od dłuższego czasu przez…

paragraf

Ratownictwo w okresie przejściowym

Rozważania na tle nowej Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Obecnie pojawia się szereg problemów i kontrowersji na etapie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne usługi ratownictwa wodnego, dotyczących stosowania ustawy w okresie przejściowym…

gis

Inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie W ostatnim czasie radykalnie zmniejszyły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji sportowych związanych z budową nowych obiektów basenowych. Konkursy unijne m.in. w ramach RPO już za nami, a kolejna perspektywa unijna 2014–2020…

karta_charakter

Karta charakterystyki

I jej tajniki Karta charakterystyki (Material Safety Data Sheet) jest podstawowym narzędziem służącym komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem substancji chemicznej/mieszaniny w zakresie informowania o zagrożeniach dla zdrowia ludzi i środowiska oraz…

bez_plywanie

Bezpieczne pływanie

To duże wyzwanie W ostatnich latach można zaobserwować wzrost ilości wypadków, jakim ulegają w obiektach pływalni uczestnicy grup zorganizowanych dzieci i młodzieży. W pierwszym półroczu 2012 roku wystąpił już jeden wypadek śmiertelny, kilkakrotnie w obiektach…

programy_unijne

Programy unijne

Drugie życie projektu Do sekretariatu MOSiR przychodzi list polecony z instytucji wdrażającej program unijny. Pismo informuje, że składany przez jednostkę kilka lat temu projekt wielofunkcyjnego centrum rekreacyjnego z basenem, wcześniej umieszczony na liście rezerwowej, otrzymał…