Reklama

Kategoria: PRAWO I FINANSOWANIE

niebez_subs

Niebezpieczne substancje

Zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo Substancje chemiczne są powszechnie stosowane w środowisku pracy oraz środowisku bytowania człowieka, w związku z tym stanowią dużą grupę czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, konsumentów i środowiska naturalnego. W warunkach…

paragraf

Prawo zamówień publicznych

Idą zmiany? Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców. Dotyczą one m.in. instytucji wykluczenia z przetargu, uregulowanej w art. 24 tej ustawy. Art. 24…

paragraf

Kary umowne

Co warto o nich wiedzieć? Niemalże wszystkie umowy na realizację zamówień publicznych zawierają klauzule dotyczące kar umownych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tej instytucji i wskazać, jak skutecznie można zastrzec kary umowne oraz jak można…

ustawa_bez

Ustawa o bezpieczeństwie

Nowe porządki Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr…

TERMY_GOST

PPP

Dla sportu O partnerstwie publiczno-prywatnym mówi się w Polsce od dawna. Temat nierzadko jest przedstawiany jako panaceum na chroniczny deficyt samorządów i brak środków na inwestycje. Jednak z biegiem lat wzbudzał także kontrowersje, wzmacniane dodatkowo…

reach

REACH

Unia Europejska o chemikaliach Pierwsze dyrektywy regulujące kwestie nadzoru nad chemikaliami obowiązywały na terenie Wspólnoty od lat 60. XX wieku. Stworzony na ich podstawie system kontroli i nadzoru nie spełniał pokładanych oczekiwań. Dlatego też rozpoczęto…

zatrudnic

Zatrudnić ratownika

Umowa o pracę czy umowa-zlecenie? Jeśli służba ratownicza na pływalni jest pełniona przez podmioty będące osobami fizycznymi (nie firmy), to pomiędzy ratownikiem wodnym a jego pracodawcą musi istnieć stosunek prawny zatrudnienia. Stosunek zatrudnienia może mieć…

unijne_baseny

Unijne baseny…

…rosną Od naszych ostatnich relacji z placów budowy obiektów basenowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wiele się zmieniło. Inwestycje nabrały tempa, a znaczna ich liczba zakończyła się sukcesem w 2010 i 2011 roku….

obowiazki_pracodawcy

Obowiązki pracodawcy

Przepisy Przystąpienie Polski do UE zapoczątkowało w polskim prawie zmiany, których celem jest ujednolicenie istniejącego oraz przyszłego prawa krajowego z obowiązującym we Wspólnocie. Jednym z obszarów, który wymaga takich działań, jest ochrona zdrowia i życia…

oznakowanie_2

Oznakowanie

Ważny czynnik bezpieczeństwa Jednym z ważniejszych elementów składowych, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Oznakowanie lub jego brak może stanowić istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków na pływalni i…

eurofundusze

Eurofundusze

Szansa na 2011 rok Nowy rok przyniósł kilka istotnych zmian w funduszach unijnych dostępnych w naszym kraju. Zmiana VAT-u może stać się odczuwalna m.in. dla inwestorów kontynuujących budowę obiektów sportowych. Alokacje na konkursy w ramach…

paragraf

Obowiązujące akty prawne

Co w prawie piszczy? Aby zminimalizować odpowiedzialność prawną (karną i cywilną) zarządcy obiektu za skutki nieszczęśliwych wypadków, wszystkie działania organizacyjne muszą być wykonywane w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. W oparciu o nie, zarządzający…

sukces_dzieki

Sukces dzięki funduszom

Strzał w dziesiątkę W Polsce nie brakuje zrealizowanych z sukcesem projektów unijnych dotyczących budowy aquaparków i pływalni, które pozytywnie wpłynęły na rozwój miast i regionów. Kreowanie kierunków rozwoju jednostek samorządowych oparte jest głównie o analizę…

ppp_2

PPP czyli jak Przyciągnąć Partnera Prywatnego

Szczegółowa analiza Niezależnie od wyboru podstawy prawnej dla przyszłej kooperacji z sektorem prywatnym, początkiem całego procesu powinna być zawsze szczegółowa analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy w danym przypadku istnieje szansa na…

unijne_inwestycje

Unijne inwestycje

Basenowy plac budowy Pierwszy kwartał roku już tradycyjnie pozostał najsłabszym okresem biorąc pod uwagę wykorzystanie środków w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) jednak mimo to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie ukrywa zadowolenia. Ogłoszone w kwietniu dane…

ustawa_koncesja

Ustawa o koncesji

na roboty budowlane lub usługi Intensywny rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw wymaga budowy i utrzymywania infrastruktury publicznej między innymi w takich sektorach jak transport, usługi komunalne, usługi społeczne, obiekty administracji publicznej i inne. Zapewnienie tej…