Reklama

Kategoria: PRAWO I FINANSOWANIE

studium_wykonalnosci

Studium wykonalności projektu

Klucz do unijnej dotacji Cykl życia projektu inwestycyjnego, począwszy od wstępnego pomysłu, a skończywszy na rozpoczęciu jego normalnej eksploatacji można podzielić na trzy fazy: przedinwestycyjną, inwestycyjną i operacyjną (eksploatację). Studium wykonalności jest dokumentem powstającym w…

partnerstwo

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przyjacielskie stosunki Funkcjonowanie współczesnych społeczeństw wymaga zapewnienia infrastruktury, która nie mogłaby powstać bez zaangażowania sektora publicznego. Dotyczy to dóbr społecznie pożądanych, które podmioty prywatne nie są w stanie zaspokoić. W szczególności: budowy dróg, budowy szkół czy…

ppp_2

PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Pływalnie za Prywatne Pieniądze Polska jest wciąż krajem o stosunkowo niskiej kulturze spędzania czasu wolnego. Aktywność ruchowa wypełnia czas przeciętnego Polaka w niewielkim stopniu. Krótko mówiąc – zamiast pójść na basen, wolimy iść na piwo….

dobry_ratownik

Dobry ratownik

to zdrowy ratownikStan zdrowia pracowników w dużej mierze zależy od sposobu wykonywania pracy oraz od warunków, w jakich się ona odbywa. Długotrwały wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych dla organizmu pracownika może spowodować u niego zmiany…

boom

Boom na baseny

Fala środków ruszyła Ruszyła fala środków z RPO na baseny i pływalnie. Poszczególne Działania w Regionalnych Programach Operacyjnych, funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, umożliwiają ubieganie się o środki na projekty budowy…

finansowanie_1

Finansowanie pływalni i basenów

Finansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją pływalni i basenów ze środków UE Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otworzyło zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym szerokie możliwości finansowania projektów przy wykorzystaniu…