Reklama

Kategoria: WODA

wapo_00127

Małe baseny potrzebują pomocy!

Na podstawie doświadczenia i obserwacji prowadzonej przez firmę WAPOTEC można wysnuć wniosek, że istniejące i pracujące systemy uzdatniania wody basenowej, szczególnie przy małych, samodzielnych basenach, jak np. przy hotelach, klubach fitness, ośrodkach szkoleniowo-kuracyjnych itp., nieprzypadkowo mogą mieć problemy z utrzymaniem obowiązujących parametrów wody zarówno w zakresie mikrobiologicznym, jak i fizyko-chemicznym.

descon_00127

Profesjonalne uzdatnianie wody basenowej

Descon-trol XV S Line to urządzenie pomiarowo-regulacyjne do profesjonalnego uzdatniania wody w basenach prywatnych i publicznych. Wieloletnie praktyczne doświadczenie i innowacyjne pomysły idealnie się zgrywają w nowym urządzeniu ze zintegrowanymi pompami dozującymi z serii profesjonalnej marki Descon.

system_00027

System świeżej wody użytkowej – oszczędność i higiena

Ciepła woda użytkowa jest jedną z podstawowych potrzeb zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i we wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej, do których zaliczają się także budowle przeznaczone do celów sportowych, np. pływalnie czy aquaparki. Higiena wody użytkowej jest określona w stosownych…

ozonowanie_00127

Ozonowanie wody basenowej – za i przeciw – Część 2

W poprzedniej części tego cyklu poznaliśmy sposoby wytwarzania ozonu oraz historię jego zastosowania w uzdaniu wody. W tej części zostaną omówione możliwości efektywnego wykorzystania ozonu w uzdatnianiu wody basenowej.

wapo2-02601

WAPOTEC® – efektywność i skuteczność w branży basenowej

Obecność w Polsce rozwiązań i produktów firmowanych przez Grupę WAPOTEC daje basenom szansę na skorzystanie z innowacyjnych i sprawdzonych na świecie metod poprawy jakości wody basenowej. Technologie WAPOTEC są obecne w ponad 40 krajach świata, zawierają w sobie ponad 200 patentów i są dostępne w ponad 100 markach towarowych.

ozon2-02601

Ozon – czy warto?

Na temat zalet i wad systemu uzdatniania wody basenowej w oparciu o bezpośrednie dozowanie związków chloru wypowiadało się już wielu ekspertów, m.in. na łamach magazynu „Pływalnie i Baseny”. Większość z nich – jeśli nie wszyscy – przyznała, że najlepszym sposobem polepszania oddziaływania metod chlorowych w procesie uzdatniania jest zastosowanie dodatkowych systemów produkujących ozon.

ozon-02601

Ozonowanie wody basenowej – za i przeciw – Część I

W tym cyku artykułów postaramy się dociec, z jakiego powodu w polskich projektach technologii uzdatniania wody basenowej unika się instalacji ozonowania. Przeanalizujemy również formalne oraz techniczne aspekty stosowania tej technologii uzdatniania wody basenowej

dino-02600

Innowacyjne systemy Dinotec

Dinotec GmbH przenosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie sprzedaży i usług serwisowych dinotec Polska na swoją spółkę siostrzaną Chemoform Polska

tab-0251-wyczarska

Badania wskaźników zanieczyszczenia popłuczyn z instalacji basenowych

Ze względu na rosnące koszty poboru wody i odprowadzania ścieków właściciele obiektów basenowych coraz częściej zastanawiają się nad stosowaniem rozwiązań, które umożliwią obniżenie kosztów eksploatacji tych obiektów. Jednym ze sposobów jest ograniczenie odprowadzania popłuczyn bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej.

rys-0250

Ocena jakości wody w nieckach basenów SPA

Przedstawione wyniki analiz wody z grudnia 2015 r. i stycznia–maja 2016 r. pokazują, że podstawowe parametry jakości wody basenowej są bardzo dobre. Szczególnie warte uwagi są zawartości w wodzie basenowej chloru związanego, które mieszczą się w granicach wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).

predota-025

Eksploatacja instalacji wodociągowych obiektów pływalni pod kątem ograniczenia zagrożenia zakażenia użytkowników bakteriami Legionella w trakcie korzystania z natrysków

Wpołowie 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) [1]. Tym samym zarządzający pływalniami zobligowani zostali do realizacji monitoringu jakości wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w nieckach basenowych oraz systemach cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej.

zloza-0250

Złoża filtracyjne – czym dysponujemy na rynku?

Na rynku istnieje obecnie kilka typów złóż filtracyjnych: piaskowo-żwirowe, zeolitowe czy szklane. Wśród nich znajduje się wiele złóż specjalistycznych, a każde z nich ma pewne unikatowe właściwości, aby skutecznie uzdatniać wodę w różnorodnych warunkach.

hebo-0251

Najlepsza technologia pomp w czarnej odsłonie

Czy techniczne innowacje mogą zagwarantować również atrakcje wizualne? Na to nieco prowokacyjne pytanie firma Herborner Pumpentechnik odpowiedziała w imponujący sposób pod koniec października, podczas jubileuszowej, 50. edycji targów Interbad 2016.

transwoda-0250

Racjonalne sterowanie parametrami wody basenowej

W pierwszej części cyklu artykułów dotyczących parametrów wody basenowej („Pływalnie i Baseny” nr 23) zastanawialiśmy się nad odpowiedzią na pytanie, czy możliwe jest spełnienie wymagań stawianych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. dotyczącego jakości wody basenowej. Z kolei w drugiej części („Pływalnie i Baseny” nr 24) przedstawiliśmy obiekty basenowe, które nie mają problemów z zachowaniem parametrów wody wymaganych nowym rozporządzeniem.

woda-0241

Ocena jakości wody w nieckach basenów SPA – CZĘŚĆ 1

Często w obiektach SPA spotykamy się z dobrym wyposażeniem w różnego rodzaju atrakcje do masażu, z saunami, dodatkowym basenem najczęściej typu whirlpool z obiegiem wody niedostosowanym do użytku publicznego oraz basenem do schłodzenia bez cyrkulacji wody.