Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

zarz_0034

Zarządzanie operacyjne w obiekcie o charakterze aquaparkowym

Bezpośrednią przyczyną wybrania takiego tematu było pojawianie się w ostatnim czasie w mediach licznych relacji opisujących obiekty usługowe, w których uruchomiony został Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), nakazujący natychmiastową ewakuację osób z budynku.

galeria_war

Naming rights obiektów dużych i mniejszych

Sprzedaż praw do nazwy obiektów sportowych w Polsce stała się już standardowym rozwiązaniem rozważanym przez inwestorów publicznych przed oddaniem do użytku nowego obiektu. Dotyczy to już nie tylko dużych aren, lecz także mniejszych obiektów, w tym jednego aquaparku.

tychy_0011

Park wodny w Tychach – energia do działania

Prace nad Parkiem Wodnym w Tychach rozpoczęły się w 2011 r. od ogłoszenia przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej Parku Wodnego w Tychach”. Zwycięzca konkursu, Schick Architekci Sp. z o.o.

rato_0011

Zatrudnianie ratowników wodnych na pływalni

W styczniu 2015 r. minęły trzy lata od wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). Ich niejednoznaczność sprawia, że zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi borykają się niejednokrotnie z problemami zastosowania zapisów ustawy w swojej codziennej pracy.

base_0011

Szafki to też ESOK, czyli nieco szerzej o prawdziwym systemie online i maksymalnej szczelności

Z problemem szarej strefy na basenach, w aquaparkach, obiektach spa i innych obiektach sportowych boryka się znaczna część zarządzających. W tym miejscu z pomocą powinien przyjść nowoczesny system ESOK, który nie tylko zapewni szybką i profesjonalną obsługę, szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie, lecz także – a może przede wszystkim – zagwarantuje maksymalną szczelność.

matusiak_0011

Organizacja zajęć nauki pływania na wołomińskiej pływalni

Uruchomienie w czerwcu 2011 r. pływalni OSiR „Huragan” miało na celu udostępnienie oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla rodzin, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Działalność miała służyć realizacji zadań własnych gminy Wołomin w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w sferze sportu i rekreacji.

pra_ra_001

Pracodawca ratownika wodnego

Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.), pływalnie zostały zakwalifikowane jako wyznaczone obszary wodne – obiekty kryte lub odkryte, z wodą przepływową, przeznaczone do pływania lub kąpieli, mające co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażone w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski (art. 2 pkt 8).

outsourcing_0011

Outsourcing na pływalni

Outsourcing usług w takich obiektach, jak pływalnie i baseny, jest coraz powszechniejszy. Od lat z powodzeniem sprawdza się także na pływalni AWF w Poznaniu.

mmm_001

Systemy automatycznej obsługi klienta

Automaty do obsługi klienta w obiektach rekreacyjnych i sportowych są rozwijane od kilku lat przez europejskich i światowych producentów. Jednymi z najlepszych rozwiązań są te, produkowane przez słoweńską firmę Metra, której przedstawicielem w Polsce jest MWM.

karcher_11

Kärcher do utrzymania czystości na basenach, w saunach i SPA

Odpowiedzialne zarządzanie kwestiami higieny jest standardem w obiektach basenowych, saunach oraz SPA. Pozwala ono zapewnić sukces w branży, gdyż jest gwarancją zadowolenia gości i właściwych warunków pracy zatrudnionych. Kierownictwo świadome kosztów zaniechań w tej dziedzinie inwestuje w odpowiednią technologię i urządzenia czyszczące, które zapewniają czystość i higienę na odpowiednim poziomie oraz oszczędności