Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

sprzet_ratowniczy

Podstawowy sprzęt ratowniczy

Na ratunek – wyposażenie pływalni Wszyscy ratownicy, a także pracownicy obsługi i ochrony powinni być okresowo szkoleni w obsłudze dostępnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Okresowo powinny być też prowadzone symulowane akcje ratownicze z elementami…

zagrozenie_chemiczne

Zagrożenie chemiczne

Uwaga! Zagrożenie chemiczne to potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru lub wybuchu, jakie stwarzają z powodu swych własności fizykochemicznych i toksycznych substancje chemiczne stosowane w wysokich stężeniach, ciśnieniach lub temperaturach. Określenie i ocena zagrożenia Ocena ryzyka zawodowego…

pierwsza_pomoc

Pierwsza pomoc…

…i TyNa pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom systemu pierwszej pomocy oraz środków do jej udzielania. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z optymalnym wyposażeniem pływalni w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Co mówią…

eksploatacja1

Koszty eksploatacji krytych pływalni

Koło fortuny Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie czynników mających wpływ na koszty pozyskiwania i wykorzystywania energii, które stanowią 35–50% wszystkich kosztów eksploatacji krytej pływalni. Etap projektowania i wykonawstwa Czynniki mające wpływ na koszty eksploatacji na…

szara_strefa

Szara strefa w obiektach publicznych

Nie dajmy się zrobić na szaro Szara strefa obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł….

reguly_bez

Reguły bezpieczeństwa

20 pytań o audyt bezpieczeństwa Pływalnia, basen czy aquapark to obiekty, które dostarczają ludziom wielu atrakcji i zapewne ich popularność nigdy nie osłabnie. Zarządzanie takim obiektem wiąże się jednak z dość dużym ryzykiem, wynikającym ze…

eksploatacja1

Eksploatacja

Prawdziwy sprawdzian wartości inwestycji Etap eksploatacji jest najdłuższym okresem w życiu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarządzanie obiektem będzie trwało tak długo, jak długo będzie on istniał. To może być 50, 100, a nawet więcej lat. Etap planowania…

osrodek_sportu

Ośrodek sportu i rekreacji

Strategia organizacyjno-finansowa Przystępując do opracowania strategii organizacyjno-finansowej dla naszych obiektów, pamiętać musimy, że sposób wykorzystania możliwości funkcjonalno-użytkowych uzależniony będzie od formy organizacyjno-prawnej OSiR-u i przyjętej przez właściciela (organy stanowiące i wykonawcze) koncepcji rozwoju kultury fizycznej…