Reklama

Kategoria: PRAWO I FINANSOWANIE

Zatrudnienie ratownika na pływalni

W ostatnim czasie wśród zarządzających pływalniami ponownie rozgorzała dyskusja dotycząca zagadnienia konieczności uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego przez podmioty zarządzające tymi obiektami (w przypadku bezpośredniego zatrudniania przez nich ratowników wodnych) lub zamiennie obowiązku zlecenia wykonywania tej usługi w postaci outsourcingu wyłącznie podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego.

Bezpieczne kąpielisko – podstawowe zasady

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.; dalej także jako: ustawa)

GIODO a obiekty sportowe

Nikt chyba nie lubi telefonów od różnego typu internetowych sprzedawców, którzy kontaktują się z nami w związku z niezwykle interesującą ofertą. Pół biedy, gdy przypominają nam o przeglądzie technicznym samochodu czy upływającym terminie ubezpieczenia, pewnie sami zostawiliśmy im nasze dane.

Gentlemani nie rozmawiają o pieniądzach, porozmawiajmy więc o polityce fi nansowej pływalni w Polsce

Zacytowane w tytule powiedzenie pochodzi z czasów, gdy wśród elit nie rozmawiano o fi nansach z prostej przyczyny – od urodzenia żyły one w środowisku, gdzie pieniądze zawsze były, a temat ten rozgrzewał emocje wśród burżuazji i kupców. My jednak żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, a na dodatek zarządzamy majątkiem społecznym o dużej wartości, który powierzono nam w administrowanie.

Inwestycje w obiekty zamówień publicznych

Przy budowie (remoncie) większości obiektów sportowych należy stosować ustawę – Prawo zamówień publicznych. Skomplikowane procedury, jawność, równy dostęp, przejrzystość to tylko niektóre zasady, które są niezbędne, aby każdy wykonawca miał taki sam dostęp do oferty inwestora reprezentującego sektor budownictwa publicznego – inwestora pewnego, gwarantującego terminowe rozliczenie i zapłatę wynagrodzenia, czyli najbardziej poszukiwanego na rynku.

Unijne baseny 2007–2013

Mimo że w ramach perspektywy unijnej 2007–2013 środki będą wydawane jeszcze do końca przyszłego roku, już teraz można pokusić się o pierwsze podsumowanie. Do bilansu zachęca także niedawna 10. rocznica wstąpienia polski do Unii Europejskiej. Jakby na to nie spojrzeć, ostatnie kilka lat to najlepszy okres dla basenów i pływalni w historii Polski.

Innowacyjne czy pomnikowe?

Wśród nietrafionych inwestycji polskich samorządów liczne wskazania dotyczą budowy obiektów sportowych – w szczególności drogich, także w eksploatacji, obiektów basenowych. Kilka rodzimych parków wodnych zostało już napiętnowanych przez media (zarówno polskie, jak i zagraniczne) jako dobitne przykłady marnotrawienia unijnych pieniędzy. Czy słusznie?

Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin – zasady według CLP

W poprzednich artykułach opisano zasady dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin, obowiązujące w Unii Europejskiej. Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod
względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych oraz sposób ich oznakowania określają przepisy zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [1],