Metoda Pola® – sprawdzony w praktyce proces uzdatniania wody w basenach pływackich i kąpielowych, publicznych i komercyjnych

Podstawowym wymogiem, który musi być spełniany w obiektach basenowych, jest perfekcyjna higiena wody. Jej utrzymanie wiąże się z kosztami eksploatacji oraz wydatków technicznych na uzdatnianie i dezynfekcję wody w basenie.

Nowe technologie i produkty

W wielu krajach – również w Ameryce Północnej – w ostatnich latach przeprowadzono liczne badania związane z produktami reakcji chloru powstającymi w trakcie dezynfekcji wody w basenach pływackich i kąpielowych. Na ich podstawie postanowiono opracowywać produkty i procesy, za pomocą których możliwe jest zredukowanie do minimum niepożądanych produktów reakcji chloru, które są szkodliwe dla zdrowia.

Przemysł wprowadził na rynek różne produkty, które miały na celu poprawę jakości wody i spełnienie wymaganych parametrów. W praktyce zwykle szybko staje się jasne, co nadaje się do zastosowania, a czego skuteczność była tylko życzeniem sprzedawcy. Dotyczy to zarówno systemów technicznych, jak i materiałów filtracyjnych oraz różnych produktów chemicznych.

Korzystając z niedostatku fachowej wiedzy klientów, próbuje się sprzedawać wszystko co tylko możliwe. Tymczasem środek, który nadaje się na przykład do uzdatniania wody pitnej, niekoniecznie musi nadawać się do uzdatniania wody w basenie i odwrotnie. Sprzedawca powinien dać administratorowi gwarancję skuteczności oraz zapewnić, że oferowany produkt nie będzie szkodliwy. Każda specjalistyczna firma posiadająca niezbędną wiedzę postąpi w taki sposób.

pola-0291

Od czerwca 2016 r. obowiązują w Polsce nowe regulacje prawne dotyczące chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej jakości wody basenowej dla publicznych i komercyjnych obiektów basenowych. Stwarza to nowe wyzwania dla większości odpowiedzialnych osób i administratorów basenów, którzy muszą spełnić obecnie obowiązujące wymagania dotyczące parametrów jakości wody.

Nie jest to możliwe przy pomocy dotychczasowej standardowej metody (flokulacji > filtracji > chlorowania), chyba że używane są do tego duże ilości świeżej wody, co oznacza ekstremalne koszty wody, ścieków i energii. Ponadto przy uzdatnianiu wody w basenie pływackim i kąpielowym zanieczyszczenia w wodzie należy usunąć z obiegu przez oczyszczanie, a nie przez ich rozcieńczenie.

Metoda Pola® jest wypróbowana i obecnie z powodzeniem stosowana w wielu polskich parkach wodnych. Jest to metoda pogłębionego uzdatniania, łatwa do doposażenia i kontroli.

W wielu basenach kąpielowych stężenia związanego chloru i trihalometanów (THM) regularnie przekraczają przewidziane wartości graniczne. Przyjmuje się, że stan mikrobiologiczny wody w basenie i filtratu jest idealny. Próbuje się zmienić istniejący sposób oczyszczania np. na rozcieńczanie bardzo dużą ilością wody uzupełniającej, jak również wprowadzić zaawansowane techniki oczyszczania, takie jak dozowanie węgla aktywowanego proszkowo, systemy UF, materiały filtracyjne o specjalnych właściwościach oraz stosowanie systemów UV z promiennikami średniociśnieniowymi. Zazwyczaj jednak oznacza to wysokie koszty eksploatacyjne.

Nie można przekraczać ustawowo ustalonych wartości granicznych dla związanego chloru (chloramina) i THM (trihalometany) w wodzie do pływania i kąpieli. Dzięki etapom metody Pola® możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości niechcianych i szkodliwych dla zdrowia produktów reakcji ubocznych chloru, a także zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego. Również w przypadku wody płuczącej filtr nie dochodzi do dodatkowych zanieczyszczeń ścieków dzięki metodzie rozszerzonej. Metoda Pola® pozwala na poprawę 110 wydajności prostych etapów oczyszczania standardowej kombinacji procesów: flokulacji > filtracji > chlorowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości wody napełniającej.

Niektóre zalety metody Pola®

  • Narażenie kąpiących się na produkty uboczne dezynfekcji chloru znacznie spada do wartości poniżej ustawowych limitów przy idealnej mikrobiologicznie wodzie basenowej i filtracie. Następuje wówczas wzrost liczby osób pływających (został już odnotowany w znanym polskim parku wodnym i innych obiektach), wynikający z jakości wody i powietrza w hali basenowej – braku występujących zwykle nieprzyjemnych zapachów chlorowanej wody basenowej, braku podrażnień oczu, skóry i błon śluzowych itp.
  • Z reguły administrator może znacznie obniżyć koszty eksploatacji dzięki znacznie mniejszemu zapotrzebowaniu na wodę napełniającą i prostszej technologii. Wymagana minimalizacja produktów ubocznych dezynfekcji jest długofalowo osiągalna przy obniżonych kosztach eksploatacyjnych i stanowi sytuację korzystną dla kąpiących się, administratorów i organów służby zdrowia.

Nie możemy uciec od chlorowania wody w publicznych basenach pływackich i kąpielowych. Podczas dezynfekcji wody w tych obiektach powstają różne niepożądane i szkodliwe produkty uboczne dezynfekcji (THM), których stężenie musi być ograniczone do minimum. Ponieważ związany chlor znacznie pogarsza jakość wody basenowej, należy go ograniczyć do nieuniknionego technicznie stężenia jako zanieczyszczającego produktu ubocznego chlorowania. Podstawę stanowi tu połączenie procesów flokulacji > filtracji > chlorowania. Efekt poszczególnych etapów procesu może zostać znacznie zwiększony poprzez zastosowanie substancji czynnych, które są dopuszczone do obrotu w Polsce. Ponadto w metodzie Pola® stosuje się promotor flokulacyjny PolaClear do wzmacniania flokulacyjnego, cienką, specjalną warstwę ziarnistego węgla aktywnego PolaCarb – warstwę adsorpcyjną – na jednowarstwowym filtrze piaskowym (specyfikowany materiał – nie dowolny) oraz specjalny wzmacniacz utleniający PolaOxyd.

pola-0292

Istotną zaletą tej konfiguracji jest również długa żywotność ziarnistego węgla aktywnego. W normalnej pracy zaleca się zwykle wymianę węgla aktywnego ziarnistego w ciągu kilku miesięcy. Dzięki mechanizmom działania uzdatniania rozszerzonego pierwotny węgiel aktywny ziarnisty może być z reguły eksploatowany bez problemów nawet po 4–5 latach.

Zmniejszenie ilości produktów ubocznych dezynfekcji poprzez chlorowanie wody przy jednoczesnym oszczędzaniu wody i energii leży w interesie administratora, ma także pierwszorzędne znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia kąpiących się.

Problemy z przestrzeganiem nowych, zalecanych przez prawo parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i fizykochemicznych w Polsce w wodzie basenowej i w filtrze można rozwiązać, stosując rozszerzoną procedurę Pola®, również w zakresie ochrony zdrowia.

Możliwość zapewnienia nieskażonego mikrobiologicznie filtratu

Dla jakości wody basenowej decydujące znaczenie ma najlepszy filtrat uzyskiwany poprzez optymalizację procesu oczyszczania za pomocą procesu Pola®. Im lepszy jest filtrat, tym mniej niepożądanych i szkodliwych produktów ubocznych dezynfekcji (THM) może powstać podczas późniejszego chlorowania. Filtrat musi być również idealny pod względem mikrobiologicznym. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze tak jest. Szczególnie w przypadku mniejszych, wysoko obciążonych obiegów wody, takich jak np.: ciepłe baseny z hydromasażem (jacuzzi), baseny z gorącą wodą, baseny terapeutyczne, strefy dla matek i dzieci w parkach wodnych itp., zawsze występują problemy z higieną wody. Właśnie zastosowanie filtrów wielowarstwowych z adsorpcyjnymi materiałami filtracyjnymi zapewnia najlepsze i profesjonalne wyniki procesu oczyszczania wody.

MAVOX® – technologia ozonowa UV

Doskonałym posunięciem jest zastosowanie metody Pola® z technologią ozonowania UV MAVOX® w linii filtracyjnej. Instalacja i kontrola systemu jest prosta. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie zoptymalizowanego i udoskonalonego pod względem mikrobiologicznym, jak również chemicznym filtratu. Ma to pozytywny wpływ na higienę wody w procesie oczyszczania i w basenie kąpielowym.

Technologia MAVOX® jest nowym procesem kombinowanym UVC/OZON, który jest stosowany do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej w publicznych i komercyjnych obiektach basenowych.

Stosuje się w niej bispektralne lampy niskociśnieniowe, wytwarzające UV i ozon. Dezynfekcja UV wykorzystuje promieniowanie UVC do zabijania lub inaktywacji mikroorganizmów, w tym odpornych na chlor. Z jednej strony promieniowanie UV uszkadza DNA atakowanego mikroorganizmu, co oznacza, że nie może on już się rozmnażać. Z drugiej strony otoczka komórek i enzymy mikroorganizmów są eliminowane przez utleniacze. Utlenianie ozonem jako najsilniejszym utleniaczem powoduje degradację utleniającą substancji biologicznych w wodzie, połączenie światła UV-C i ozonu znacznie poprawia efekt oczyszczania i dezynfekcji – również dzięki interakcji światła UV-C i ozonu. W ten sposób można również łatwo wyeliminować substancje, które ciężko się rozkładają.

Technologia MAVOX® składa się z dwóch współpracujących ze sobą modułów.

  1. Moduł UV działa na różnych długościach fal i wytwarza z jednej strony ozon (O3), z drugiej strony promieniowanie UVC wysoce skuteczne w zwalczaniu mikroorganizmów chorobotwórczych (takich jak np. E. coli, P. aeruginosa i Legionella spp.), istotnym dla jakości wody basenowej.
  2. Moduł strumienia ozonu jest zasilany przez moduł UV świeżo wytworzonym ozonem z tlenu atmosferycznego. W ten sposób woda wzbogacona ozonem powraca do obiegu filtra przez bypass przed rzeczywistym oczyszczaniem przy pomocy UV. Ozon prowadzi do utleniania zakłócających składników wody w wodzie basenowej, a także do dezynfekcji patogenów za pomocą promieni UV.

pola-0293Urządzenie MAVOX® jest instalowane w przewodzie za filtrem, przed chlorowaniem w strumieniu głównym. Im lepszy jest filtrat, tym mniej niepożądanych i szkodliwych produktów ubocznych dezynfekcji (THM) może powstać podczas późniejszego chlorowania.

Nasze produkty i procesy są oferowane wyłącznie przez wykwalifikowane, specjalistyczne firmy z zakresu basenów kąpielowych, które dysponują niezbędnym know-how.

Kontakt:

Jacek Pyżewicz

Węgrowo 4 B 86-300 Grudziądz

tel. kom.: 691 722 999

biuro@eko-aqua-jack.pl

www.eko-aqua-jack.pl

Walter Polak SOL-UV Technologie und Entwicklungs-GmbH

Mauermannstr. 2 A-5023 Salzburg

tel.: +43 (0)662 871224-26

w.polak@sol-uv.at

www.sol-uv.at, www.mavox.eu

www.wassermeister.com

 

TEKST | Jacek Pyżewicz

FOTO | Archiwum Firmy Eko-Aqua-Jack