Nowość Candle-Ampuria – fi ltry świecowe Fluidra

W ostatnim czasie na polskim rynku basenowym można zauważyć wzrost zainteresowania technologicznymi układami uzdatniania wody opartymi na filtrach ciśnieniowych z ziemią okrzemkową. Odpowiadając na zainteresowanie inwestorów tego rodzajem produktu, firma Fluidra wprowadza do obrotu fi ltry Candle-Ampuria. Filtry te dzięki zastosowaniu tzw. świec filtracyjnych mają zwiększoną wydajność, co może znaleźć zastosowanie szczególnie przy uzdatnianiu wody w dużych i bardzo dużych obiektach. Materiał filtracyjny, jakim jest ziemia okrzemkowa, gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości wody w basenie. Układ technologiczny nie różni się znacząco od tych opartych na klasycznych filtrach piaskowych. Wyjątkiem jest umieszczenie dodatkowego zbiornika z programowalnym układem automatyki, z którego ziemia okrzemkowa będzie namywana do zbiornika filtra wyposażonego w świece. Płukanie filtra (a właściwie zrzut mieszaniny zużytej ziemi okrzemkowej i wody) odbywa się za pomocą pomp obiegowych. Filtry Candle-Ampuria są ciekawą alternatywą, w przypadkach gdy np. nie dysponujemy wystarczającym pomieszczeniem technicznym, ograniczeniami przepustowości kanalizacji sanitarnej. Jeśli wybiorą Państwo ten nowatorski system, zalecamy wyszkolenie oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej obsługi technicznej, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości filtrów Candle-Ampuria.

tel.: 71 360 49 30, www.astralpool.pl

astral