Reklama

100% jakości

Produkty chemiczne do pielęgnacji i utrzymania wody basenowej, a także utrzymania odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego otoczenia basenu oraz zaplecza obiektów basenowych

 

Produkty Chemoform Polska z poszczególnych grup, stosowane według zaleceń producenta, nie wykazują wzajemnych niekorzystnych oddziaływań. Zestaw oferowanych produktów chemicznych jest ułożony według autorskiego schematu ABCXYZ, wypracowanego przez założycieli firmy i doskonalonego przez specjalistów z macierzystej spółki Chemoform AG z Niemiec oraz poszczególnych firm z grupy Chemoform.

chem_0212

Grupy produktów i ich przeznaczenie:
A – Regulacja wartości pH
B – Dezynfekcja
C – Walka z glonami
X – Koagulacja i fi ltracja
Y – Utrzymanie czystości i pielęgnacja zaplecza basenowego
Z – Środki specjalne

A – Regulacja wartości pH

Oferowane regulatory wartości pH (pH plus i pH minus) są zarówno w postaci płynnej, jak i stałej – granulaty. Umożliwia to ich stosowanie zarówno w basenach publicznych, jak i prywatnych oraz umożliwia odpowiedni dobór produktu do posiadanych urządzeń dozujących.

B – Dezynfekcja

Produkty biobójcze umożliwiające różne rodzaje dezynfekcji:

  • dezynfekcja chlorowa, oparta na nieorganicznych podchlorynach w postaci płynnej i stałej – stabilizowany podchloryn sodowy, Chemochlor CH granulat oraz Chemochlor CH tabletki o masie 7 g oraz 10 g;
  • dezynfekcja w oparciu o chlor na nośniku organicznym – bogaty wybór tabletek i granulatów do dezynfekcji szokowej oraz uzupełniających zawartość chloru w wodzie basenowej – produkty Chemochlor T. W tej grupie znajdują się również Multifunkcyjne tabletki umożliwiające także walkę z glonami, flokulację i stabilizację pH;
  • dezynfekcja tlenowa – bez użycia środków chlorowych. Autorska metoda fi rmy Chemoform oparta na dwuskładnikowym zestawie produktów – system Aquablanc. Źródło tlenu aktywnego w zestawie możliwe również w postaci stałej – tabletek i granulatu.

Produkty dezynfekcyjne są dostępne w postaci tabletek 200 g, 20 g oraz granulatów, czyli w formie bardziej poręcznej i bezpiecznej do aplikowania niż postać płynna, co umożliwia ich stosowanie w różnej wielkości basenach oraz zapewnia idealny dobór środków do posiadanych urządzeń dozujących.

chem_0213

C – Walka z glonami

Koniecznym uzupełnieniem dezynfekcji są środki hamujące wzrost glonów i ich eliminację z wody basenowej. Polecamy systematyczne stosowanie czwartorzędowych związków amonowych w postaci płynnych produktów biobójczych z grupy Alba i Alba Super. Dodatkowo, w tej grupie oferujemy Calzelos – środek zabezpieczający baseny odkryte na zimę.

X – Koagulacja i fi ltracja

W celu zapewnienia klarowności wody fi rma Chemoform proponuje szeroką gamę fl okulantów opartych na solach glinu – grupa produktów Flockfi x. Dostępne są one zarówno w postaci płynnej, jak i stałej, co umożliwia indywidualny dobór produktu do potrzeb klienta.

Y – Utrzymanie czystości i pielęgnacja zaplecza basenowego

Firma Chemoform ma w ofercie alkaliczne i kwasowe środki czyszczące o różnym poziomie zawartości substancji aktywnych – Flisan, Compactal, Keraclin F, grupa Banisol oraz biobójcze środki dezynfekcyjne – Multisan. W ofercie znajdują się również specjalne, biobójcze środki czyszczące: do powierzchni i urządzeń sportowych – Chemosan, do saun – Sauna-Reiniger, a także środek czyszczący do łaźni parowych – Dampfbadreiniger oraz do powierzchni ze stali nierdzewnej – Spezialreiniger für VA Edelstahl.

Zaproponowana gama środków czyszczących umożliwia ich elastyczny dobór do „programów zapewnienia czystości i higieny” w obiektach oraz do umiejętności i wyposażenia personelu odpowiedzialnego za jego realizację. Ze względów bezpieczeństwa polecany jest efekt dezynfekcyjny oczyszczanych powierzchni przy końcowym myciu środkiem kwasowym – Multisan. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństwa wydzielania się gazowego chloru w przypadku niewłaściwego zastosowania środków zasadowego i kwasowego, ponieważ oferowane przez Chemoform środki zasadowe nie zawierają chloru.

chem_0214

Z – Produkty specjalne

Cennym uzupełnieniem podstawowego zestawu produktów przedstawionego powyżej są produkty specjalne, takie jak Odpieniacz, Chlor Stop oraz produkty do usuwania zanieczyszczeń metalicznych Metal Magic i Filter SPA oraz profi laktyki w tym zakresie Calzestab Eisen-Ex.

Z myślą o klientach indywidualnych oferowane są zestawy startowe do basenów i wanien whirlpool: Starter Set i Whirlpool Set, zawierające podstawowe chemikalia do utrzymania wody basenowej oraz dodatkowo „Basenowe ABC” i miernik wskaźnikowy do pomiaru pH i chloru lub tlenu.

Produkty Chemoform Polska są zgłoszone w Biurze do spraw Substancji Chemicznych, posiadają atesty PZH, a produkty biobójcze mają pozwolenie Ministra Zdrowia na wprowadzenie do obrotu.

Kompleksowe stosowanie wzajemnie uzupełniających się produktów, oferowanych przez Chemoform Polska Sp. z o.o., umożliwia skorzystanie ze sprawdzonego schematu postępowania, wypracowywanego przez ponad 50 lat przez fachowców z grupy Chemoform, wynikającego ze stosowania normy DIN 19643, co w konsekwencji umożliwi właściwą pielęgnację i osiągnięcie pożądanego stanu higieniczno-sanitarnego w obiekcie basenowym.

Chemoform Polska Sp. z o.o.
ul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec
tel.: 32 297 71 38
faks: 32 291 97 07

chemoformg02

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma Chemoform Polska