Reklama

Budzetowa stacja WDPHCL

Coraz częściej poszukiwane są tanie stacje do pomiaru i regulacji pH/wolnego chloru bez pomiaru redoksu. W większości krajów pomiar redoksu nie jest stosowany mimo zaleceń normy DIN 19 643. Taką stacją jest właśnie WDPHCL fi rmy EMEC. Regulator stacji jest zintegrowany z dwiema pompami membranowymi o wydajności 10 l/h przy 3 barach. Zastosowano regulację proporcjonalną częstotliwości impulsów dozujących, ale dostępna jest także regulacja dwupołożeniowa ON/OFF. Dzięki temu stacja ta może obsłużyć obiekty od małych wanien SPA do basenów 25 m. Stacja posiada 2 naczynia pomiarowe – na elektrodę pH i amperometryczną elektrodę chloru. Wszystkie elementy stacji stykające się z dozowanymi środkami wykonane są z odpornych materiałów (PVDF i PTFE).

FUNAM Sp. z o.o.
tel.: 71 364 37 21
www.maytronics.pl

funam