Reklama

Chrońmy źródła

czyli możliwości ograniczenia kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowej

Obecnie obiekty basenowe, a szczególnie wielofunkcyjne kryte pływalnie funkcjonują pod presją ograniczenia kosztów eksploatacji przy jednoczesnej konieczności sprostania wzrastającym wymaganiom sanitarnym stawianym zarówno przez instytucje kontrolne, jak i użytkowników.

Konieczne jest zatem, już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, rozważenie wszystkich możliwości technicznych, aby znaleźć kompromis między kosztami inwestycji a kosztami przyszłej eksploatacji obiektu. Analiza ta powinna obejmować w szczególności instalacje, które mają największy wpływ zarówno na koszty, jak i komfort użytkowania obiektu. Są to przede wszystkim instalacje wentylacji oraz instalacje uzdatniania wody. Niniejsza analiza obejmuje jedynie koszty związane z eksploatacją stacji uzdatniania wody basenowej…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

 


TEKST: MGR INŻ. WŁADYSŁAW SOBIECH/TRANSCOM KATOWICE
FOTO: TRANSCOM KATOWICE