Reklama

Czym się różni złoże szklane od AFM®?

Wśród dostępnych na rynku złóż filtracyjnych znaleźć możemy złoża szklane różnego pochodzenia oraz unikatowe złoże AFM®.

Złoża szklane to złoża produkowane metodą kruszenia szkła białego, niebieskiego, brązowego, zielonego, o różnej granulacji ziaren, odpowiadającej granulacji złóż piaskowo- żwirowych. Kruszone szkło dostępne jest zarówno w Polsce, jak i na świecie. Charakteryzuje się tym, że nie przechodzi procesu aktywacji chemiczno-termicznej, a w jego skład wchodzi w większości szkło białe i niebieskie, które jest najtańsze i najłatwiej dostępne. Zanieczyszczenie związkami organicznymi tego typu złoża jest ok. 10-krotnie większe niż złoża AFM®. Historia stosowania tych złóż jest względnie krótka (kilka lat) i wiedza o ich efektywności działania jest trudna do porównania z pozostałymi, znanymi na rynku basenowym od ponad 10 lat złożami filtracyjnymi.

Złoże AFM® to złoże szklane, aktywowane, wytworzone z mieszanki szkła koloru zielonego i brązowego, stosowane do filtracji elektromechanicznej. To jedyne aktywowane złoże na rynku potwierdzone patentem, badaniami oraz 30-letnim doświadczeniem firmy Dryden Aqua. Jest to jedyne złoże filtracyjne, które zatrzymuje zanieczyszczenia wielkości nawet do 1 mikrona, podczas gdy świeży piasek skutecznie wypłukuje zanieczyszczenia wielkości od 8 mikronów. Aktywacja fizykochemiczna nadaje ziarnom szkła silny ładunek ujemny, tworzy mezoporowatą strukturę na powierzchni, zwiększając powierzchnię czynną adsorpcji z 3000 m2/m3 (piasek) do 1 mln m2/m3, oraz dodatkowo tworzy na swojej powierzchni wolne rodniki do skutecznej dezynfekcji, chroniąc się przed biofilmem.

Dlaczego AFM® jest skuteczniejsze od piasku, zeolitów i innych złóż filtracyjnych?

Na bazie przeprowadzonych badań we francuskim instytucie IFTS udowodniono, że AFM® zatrzymuje 97% zanieczyszczeń wielkości do 5 mikronów przy prędkości filtracji 20 m/h. W tych samych warunkach piasek zatrzymuje 72% zanieczyszczeń. Dlatego analizując skuteczność filtracji i wpływ na dalsze procesy uzdatniania wody, złoże AFM® „przepuszcza” jedynie 3% zanieczyszczeń, zaś piasek i inne złoża co najmniej 28%. Już w warunkach laboratoryjnych skuteczność filtracji na złożach szklanych bez aktywacji fizykochemicznej, np. Garo, EGFM, Astral, Bioma i Vitro Sphere, jest niekorzystna dla użytkownika.

Jeżeli zatem użytkownik kąpieliska zastanawia się nad wymianą złoża filtracyjnego, zaleca się zastosowanie AFM® lub złoża piaskowego ponad wszelkie inne złoża szklane.

amf-02602Na czym polega aktywacja złoża AFM®?

Aktywacja szkła polega na 300-krotnym zwiększeniu jego powierzchni czynnej, zmianie ładunku ziaren na ujemny, zmianie właściwości chemicznej szkła. Proces produkcji tego złoża polega na oczyszczeniu surowca z wszelkich zanieczyszczeń, w tym organicznych, podgrzaniu do temperatury 1200°C, pokruszeniu szkła do odpowiednich granulacji i kształtów, a następnie poddaniu procesowi 2-stopniowej aktywacji: chemicznej i termicznej.

 

TEKST | Dominika Mazur
FOTO | Archiwum Firmy