Energooszczędna klimatyzacja i wentylacja krytych pływalni

DP Pool to basenowe centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne. Zależnie od oczekiwanego odzysku ciepła, basenowe centrale produkcji Dan-Poltherm mogą być wyposażone w następujące rodzaje wymienników:

  • CF – przeciwprądowy wymiennik ciepła (aluminiowy lub polipropylenowy),
  • X – krzyżowy wymiennik ciepła,
  • 2X – podwójny krzyżowy wymiennik ciepła,
  • AX – asymetryczny płytowy wymiennik ciepła,
  • G – wymiennik glikolowy.

Nowością w ofercie firmy jest centrala z przeciwprądowym polipropylenowym wymiennikiem ciepła. Wymiennik przeciwprądowy osiąga sprawność odzysku ciepła powyżej 95% dla nominalnych wydatków.

www.dan-poltherm.pl

tel.: 58 692 11 77

dan_logo002