Reklama

Higiena użytkowników a jakość wody basenowej

Jakość wody basenowej jest kształtowana przez wiele czynników i zależy przede wszystkim od źródła wody, skuteczności prowadzenia procesów jej uzdatniania, a także od higieny i zachowania jakie prezentują użytkownicy basenu [1, 2, 3]. Każdego dnia wiele ludzi w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia, korzysta z krytych pływalni. Osoby te wprowadzają do wody zanieczyszczenia m.in. wydzieliny ludzkiego ciała, komórki skóry, włosy, resztki kosmetyków, cząstki stałe, organizmy patogenne [4, 5, 6, 7, 8]. Według danych literaturowych, kąpiący się podczas jednorazowego pobytu na basenie, mogą wprowadzać nawet 50 cm3 moczu i 200 cm3 potu [7].

W 2012 r. holenderski zespół badaczy jako pierwszy podjął próbę zdefiniowania zanieczyszczeń wprowadzanych przez użytkowników pływalni [5]. Uzależnili oni rodzaj zanieczyszczeń od czasu uwalniania do wody basenowej i wyróżnili 3 rodzaje zanieczyszczeń: początkowe, ciągłe oraz przypadkowe. Zanieczyszczenia początkowe powstają jeszcze przed wejściem na teren pływalni. Znajdują się one na ludzkiej skórze i mogą być zmyte podczas kąpieli prysznicowej. Zanieczyszczenia ciągłe są związane z wysiłkiem fizycznym i fizjologicznym wydzielaniem potu podczas pływania. Zanieczyszczenia przypadkowe są wprowadzane na skutek incydentalnych zdarzeń (mocz, fekalia, wymioty).

Zanieczyszczenia antropogeniczne w wodzie basenowej mogą stanowić zagrożenie bezpośrednie lub pośrednie dla zdrowia użytkowników pływalni [1]. Bezpośrednie zagrożenie jest związane z patogenami chorobotwórczymi, natomiast pośrednie z powstawaniem ubocznych produktów dezynfekcji wody. Składniki wydzielin ludzkiego ciała zawierające azot, mogą wchodzić w reakcje z wolnym chlorem tworząc chloraminy [1, 9, 10], zaś zanieczyszczenia organiczne mogą sprzyjać powstawaniu związków z grupy trihalogenometanów [1, 2, 11, 12, 13]. Związki te są uznawane za substancje kancerogenne i mutagenne [1, 9, 12, 13], dlatego powinno się szukać sposobów ich ograniczania.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 34

 

TEKST | Emilia Stańkowska, Agnieszka Włodyka-Bergier, Beata Przybyłowska-Stanek

FOTO | Emilia Stańkowska