Internetowe systemy basenowe

Technologia dla wymagających

Sterowniki PCS są pierwszymi urządzeniami produkowanymi w Polsce pozwalającymi na automatyczną i kompleksową obsługę obiektów basenowych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość kontroli parametrów chemicznych wody i sterowania pracą urządzeń poprzez sieć internetową.

Elastyczność
Sterowniki składają się z dwóch elementów: aplikacji zarządzającej oraz części wykonawczej. Wszelkie dodatkowe zmiany funkcjonalności całego systemu dokonywane są na poziomie programu sterującego. Pozwala to na łatwą modyfikację polegającą jedynie na dodaniu kodu programu, bez ingerencji w część elektroniczną. Jednocześnie zakres zmian – ze względu na wybraną, zaawansowaną platformę programistyczną – jest teoretycznie nieograniczony.Nowatorskie rozwiązanie
Sterowniki zaprojektowane zostały w nowoczesnym stylu z dotykowym, wbudowanym wyświetlaczem LCD. Dzięki specjalnie w tym celu przygotowanej aplikacji graficznej, użytkownik będzie w stanie w przyjemny, elegancki i co najważniejsze intuicyjny sposób kontrolować skomplikowane procesy zachodzące w całej instalacji basenowej.Zdalne monitorowanie i raportowanie
Sterowniki umożliwiają zdalną kontrolę parametrów pracy systemu instalacji basenowej w czasie rzeczywistym. Wszelkie ewentualne zmiany oprogramowania i aktualizacje urządzenia mogą zostać przeprowadzone przez internet. Dodatkowo, przygotowane oprogramowanie pozwala na analizę zgromadzonych danych, przygotowanie zalecanej konfiguracji parametrów dobranych do specyfiki obsługiwanego basenu, a także na periodyczne przesyłanie raportów o pracy urządzeń.

Pełna automatyzacja
Kontrolery zapewniają obsługę wszystkich standardowych urządzeń instalacji basenowej. Dodatkowo, ze względu na modularną budowę, każdy dodatkowy, nietypowy element instalacji może zostać podłączony do kontrolera i obsłużony dzięki możliwości szybkiej zmiany oprogramowania.

Badania techniczne
Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 61000-6-1:2008 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym” dotyczyły w szczególności odporności sterowników na zapady, zaniki, udary, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania oraz serię szybkich elektrycznych stanów przejściowych. Wyniki podane w sprawozdaniu jednostki certyfikującej jednoznacznie potwierdzają zgodność z badaną normą i upoważniają producenta – firmę PCS – do oznaczania produktów znakiem CE celem sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

Oferta
Urządzenia PCS są dostępne w trzech wersjach: do pomiaru pH i Redox, do pomiaru pH i tlenu aktywnego oraz do pomiaru pH, Redox i chloru. Zaprojektowano je z myślą o najbardziej wymagających obiektach takich jak baseny hotelowe i sportowe, czy wanny z hydromasażem o specyficznym, dynamicznym charakterze zmian parametrów wody. W zależności od specyfiki basenu możliwy jest wybór rodzaju pomp dozujących, pomp perystaltycznych wbudowanych w urządzenie dla mniejszych basenów lub zewnętrznych pomp membranowych. Sterowniki PCS instalowane są w obiektach basenowych przez autoryzowane firmy basenowe. W ciągu kilku miesięcy zamontowanych zostało 19 sterowników, wszystkie są zdalnie zarządzane i kontrolowane. Usługa monitorowania i raportowania jest sygnowanym produktem, który zapewnia szereg korzyści – wygodę, zwiększa bezpieczeństwo, optymalizuje sterowanie, daje komfort, a w tym samym czasie zmniejsza całkowite koszty użytkowania basenu, daje też gwarancję stałej kontroli parametrów pracy basenu.

 


TEKST: RENATA SUCHECKA/FIRMA PCS
FOTO: ARCHIWUM FIRMY PCS