Nowość od PCS

Firma PCS w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przedstawia propozycję dotyczącą dostosowania urządzeń kontrolno-pomiarowych do nowych wytycznych. Nowe rozporządzenie wprowadza m.in. dodatkowy pomiar parametru chloru związanego. W związku z tym oferujemy trzy rozwiązania:

  • nowy sterownik PCS ph/Rx/Cl wolny/Cl związany spełniający wszystkie wymagania nowego rozporządzenia;
  • opcję dodatkową do istniejącego sterownika PCS (wyświetlany parametr chloru związanego) – jako oprogramowanie dostarczane z celą pomiarową, płytą elektroniczną i sondą chloru całkowitego;
  • sterownik do pomiaru chloru całkowitego i potencjału Redox – jako odrębne urządzenie uzupełniające sterownik obecny w obiekcie, ale nieoferujący tych funkcji.

tel. kom.: 606 654 754, www.poolcs.pl