Ocena jakości wody w nieckach basenów SPA – CZĘŚĆ 1

Często w obiektach SPA spotykamy się z dobrym wyposażeniem w różnego rodzaju atrakcje do masażu, z saunami, dodatkowym basenem najczęściej typu whirlpool z obiegiem wody niedostosowanym do użytku publicznego oraz basenem do schłodzenia bez cyrkulacji wody. Wynika to z błędnie pojmowanych oszczędności, co powoduje, że w takich obiektach spotykamy się z wodą o złej jakości, nieodpowiadającej przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).

W zasadzie w większości tego typu obiektów nie prowadzi się cyklicznych badań jakości wody, o czym użytkownicy nie wiedzą. Dlatego należy zwrócić uwagę, że powstają obiekty SPA, w których zaprojektowano, wykonano, eksploatuje się i monitoruje pracę instalacji oczyszczania wody w basenach.

Charakterystyka obiektu

W analizowanym obiekcie SPA znajduje się 5 różnych rodzajów basenów, które mogą być wykorzystywane przez osoby odpoczywające i relaksujące się lub tylko chcące skorzystać z kąpieli w ciepłej, słonej lub zimnej wodzie. Woda w każdym z obiegów jest poddawana koagulacji, filtracji na złożu wielowarstwowym ze szkła filtracyjnego AFM, dezynfekcji wspomagającej przy użyciu lamp UV, korekcie odczynu pH i dezynfekcji podchlorynem sodu przygotowanym z soli na bazie elektrolizy.

Basen rekreacyjny

Pierwszy z omawianych basenów to basen wielofunkcyjny z atrakcjami (fot. 1). Niecka basenu wykonana została jako żelbetowa z wyłożeniem mozaiką z rynnami przelewowymi na części obwodu.

Wymiary basenu:

 • szerokość max. – 6,0 m;
 • długość max. – 17,5 m;
 • powierzchnia lustra wody – ok. 105 m2;
 • głębokość – 1,35 m;
 • objętość basenu – ok. 142 m3;
 • temperatura wody – 30°C.

Atrakcje:

 • masaże boczne 2-dyszowe – 4 stanowiska;
 • przeciwprąd – 1 szt.;
 • kaskada wodna – 1 szt.;
 • reflektory podwodne – 8 szt.;
 • reflektory podwodne mini schodowe – 3 szt.;
 • głośniki podwodne – 3 szt.

Zastosowano zamknięty obieg wody z przepływem pionowym:

 • wydajność filtracji 74 m3/h;
 • 2 filtry o średnicy 1250 mm;
 • zbiornik (objętość czynna) 12,15 m3.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 24

 

TEKST | Florian G. Piechurski
FOTO | Archiwum Autora