Podciśnieniowe generatory ozonu – bezpieczeństwo użytkowania, wyjątkowa jakość wody

Śledząc rynek basenowy, można zaobserwować powrót zainteresowania uzdatnianiem wody basenowej w oparciu o ozonowanie. Chodzi o wspomaganie metody klasycznej bazującej na dozowaniu podchlorynu i korektora pH poprzez wytwarzanie ozonu jako dodatkowego dezynfekanta.

Można odnieść wrażenie, że inwestorzy mają większą świadomość niż jeszcze kilka lat temu i coraz chętniej decydują się na wprowadzenie tej najbardziej skutecznej metody dezynfekcji wody. Można to osiągnąć poprzez rozbudowę istniejącej instalacji o system ozonowania lub zaplanowanie jej budowy na etapie dokumentacji projektowej. Nie jest niczym nowym, że najlepsze efekty uzdatniania uzyskuje się przez ozonowanie całego strumienia filtracyjnego, jednak ze względu na ograniczenia lokalowe, inwestycyjne, coraz chętniej sięga się do ozonowania częściowego w ilości ok. 25–30%. W takim układzie można zastosować znacznie mniej wydajne generatory ozonu, zmniejszyć proporcjonalnie instalację lub zastosować urządzenia kompaktowe, które dają niewiele słabszy efekt niż przy zastosowaniu ozonowania tzw. pełnego.

Bezpieczne stosowanie ozonu

Mimo rosnącej wiedzy użytkowników czy instalatorów pojawiają się opinie, że ozon jest niebezpieczny dla ludzi i że powinno się go unikać w instalacjach basenowych, gdyż stanowi zbyt duże ryzyko. Istotnie, w skrajnych przypadkach jest to substancja niebezpieczna. Należy jednak pamiętać, że ozon nie powinien pojawić się w wodzie czy pomieszczeniu technicznym w stężeniach ponadnormatywnych. Wydaje się, że negatywne opinie to pokłosie użytkowania starszych instalacji z wytwornicami ozonu w układzie ciśnieniowym lub urządzeń wadliwych. Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa powinno się instalować generatory tzw. podciśnieniowe w instalacjach pełnych, częściowych lub z użyciem rozwiązań kompaktowych. Konstrukcja oraz wielostopniowe systemy zabezpieczeń generatorów podciśnieniowych praktycznie uniemożliwiają zaistnienie niekontrolowanych wycieków, co jest niewątpliwą zaletą w stosunku do generatorów tzw. ciśnieniowych.

Należy pamiętać, że również chemikalia oraz promieniowanie emitowane przez sterylizatory UV, które są powszechnie używane w procesie uzdatniania wody w basenie, przy ich nieumiejętnym lub niezgodnym z przeznaczeniem użyciu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zachowanie minimalnych zasad bhp oraz zdrowego rozsądku gwarantuje bezpieczne korzystanie z niebezpiecznych substancji i pozwala wykorzystać ich potencjał np. w dezynfekcji wody basenowej oraz destrukcji niebezpiecznych związków chemicznych.

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73) dla pomieszczeń, gdzie wytwarzany jest ozon, wymagane są okresowe sprawdzania stężenia ozonu w atmosferze oraz wentylacja mechaniczna. Nie ma rozróżnienia co do sposobu produkcji ozonu. Z technicznego punktu widzenia dla ozonatorów podciśnieniowych nie ma konieczności używania detektorów, niemniej w większości tego typu instalacjach wykorzystuje się takie urządzenia, powielając niejako systemy bezpieczeństwa zawarte w samych generatorach.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 28

 

TEKST | Marcin Barczyk

FOTO | Archiwum Autora