Reklama

Profesjonalne badanie wody

Fotometry Pooltest są najnowszymi kompaktowymi przyrządami fi rmy Palintest, służącymi do badania podstawowych i rozszerzonych parametrów wody basenowej za pomocą tabletek. Wszystkie stosowane do badań tabletki zapewniają stabilność pomiarów w okresie magazynowania, mają gwarantowaną trwałość przez 5 lub 10 lat oraz zapewniają szybkie, dokładne i powtarzalne wyniki pomiarów. Przyrządy są poręczne i bardzo proste w obsłudze. W zależności od modelu, fotometry Pooltest posiadają pamięć od 10 do 1000 ostatnich wyników pomiarów. Każdy fotometr został wyposażony w funkcję jednokrotnego zerowania, dzięki której nie ma konieczności przeprowadzania kalibracji zera przy każdym wykonywanym pomiarze, o ile próbki wody pobierane do pomiarów pochodzą z tego samego źródła, a warunki badania są jednakowe.

Funam Sp. z o.o., tel.: 71 364 37 21,

www.maytronics.pl