Projektowanie i eksploatacja

Jaki system się opłaca?

Doświadczenia w projektowaniu i eksploatacji pływalni potwierdzają fakt, że tego rodzaju obiekty muszą mieć odpowiedni standard i atrakcje, które zapewnią wszystkim użytkownikom basenów uprawianie sportu, rekreację, zabawę i wypoczynek.

Niezależnie od spełnianej funkcji i wyposażenia obiektu najbardziej istotne są urządzenia technologiczne, które mają wpływ nie tylko na prawidłową eksploatację obiektu, lecz także na warunki higieniczne oraz efekty ekonomiczne. Budowa nowych pływalni i remonty już istniejących powinny być zgodne z krajowymi i europejskimi przepisami, powinny także uwzględniać warunki eksploatacyjne przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

 

Konstrukcja niecek basenów jest zazwyczaj żelbetowa monolityczna i wsparta na słupach. Wykładzina basenów może być ceramiczna (uważana za najbardziej trwałą i estetyczną), chociaż obecnie są stosowane z powodzeniem wykładziny z elastycznej powłoki PVC i wykładziny z laminatów układanych na włóknach szklanych. Obecnie wykonywane baseny żelbetowe (specjalne zbrojenie i wysoka marka betonu) nie wymagają szczególnych izolacji wodoszczelnych z racji możliwości stosowania firmowych zapraw przeznaczonych do układania płytek ceramicznych oraz do ich spoinowania. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się niecki wykonane ze stali kwasoodpornej…ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” W DWÓCH CZĘŚCIACH (W NUMERACH 7 i 8)

 


TEKST: FLORIAN G. PIECHURSKI
FOTO: ARCHIWUM AUTORA