Reklama

Redukcja kosztów funkcjonowania basenu. OC-1 – nowe medium filtracyjne

Energia jest jednym z największych kosztów i zwykle drugim po kosztach pracy elementem silnie wpływającym na wynik finansowy obiektów basenowych. Wielu decydentów zastanawia się nad sposobem obniżenia głównych kosztów, stosując rozwiązania energooszczędne lub wprowadzając alternatywne źródła energii służące np. do podgrzewu wody basenowej. Stosowanie rozwiązań ograniczających straty ciepła czy nowoczesnych energooszczędnych urządzeń to prawidłowy kierunek dla osiągnięcia redukcji kosztów, jednak wciąż niewystarczający.

Znaczące oszczędności w zużyciu energii i wody

Instalacje uzdatniania wody basenowej wyposażone są w dość energochłonne pompy, które powinny pracować przez całą dobę, a to – jak wiemy – skutkuje wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Pompy obiegowe muszą zostać zaprojektowane m.in. z uwzględnieniem oporów złoża filtracyjnego, co wymusza stosowanie modeli o większych mocach.

I właśnie w odniesieniu do oporów złoża jako do znaczącego punktu definiującego dobory pomp warto zwrócić uwagę na nowatorskie złoże OC-1. To złoże o unikalnej, porowatej konstrukcji wykonane ze specjalnie ekstrudowanego antybakteryjnego plastiku.

Po przeanalizowaniu badania porównawczego dla takich samych układów uzdatniania z filtrem ciśnieniowym piaskowym oraz ze złożem OC-1 można uznać, że jest to rozwiązanie innowacyjne, które powinno pozwolić na znaczące oszczędności w zużyciu energii i wody. Należy także nadmienić, że stosując złoże OC-1, uzyskuje się jakość wody nieodbiegającą od tej opartej na piasku.

redukcja-0292

Złoża klasyczne (piaskowe i szklane) mają ok. 5% wolnej przestrzeni w strukturze międzyziarnowej, która wykorzystywana jest na osadzanie zanieczyszczeń i przepływ wody. Zdolności akumulacji zanieczyszczeń takiego złoża są ograniczone, co w krótkim czasie skutkuje zapchaniem złoża i w rezultacie wzrostem oporów w filtrze. W takim przypadku konieczne jest częste wykonywanie płukania wstecznego.

Złoże OC-1 ma odpowiednio ok. 80% wolnej przestrzeni, co wpływa na dużo większe zdolności akumulacyjne (prawie 20-krotnie większe od złoża piaskowego) przy zachowaniu stabilnego przepływu wody przez zbiornik filtracyjny. W przeciwieństwie do złóż klasycznych, gdzie zabrudzenia odkładają się nierównomiernie (zazwyczaj kumulują się w cienkiej warstwie wierzchniej), w złożu OC-1 obserwuje się równomierne rozkładanie zanieczyszczeń w całym przekroju.

redukcja-0294

W złożu filtracyjnym OC-1 znajdują się strefy, gdzie odkładają się zanieczyszczenia (wewnątrz i naokoło ziaren) bez znaczącego ograniczania przepływu (wzrostu oporu).

Nie obserwujemy znaczących wzrostów ciśnienia w układzie nawet po dłuższym okresie pracy, a przepływ przez złoże (filtr) jest ustabilizowany w całym cyklu roboczym (od płukania do płukania). Pompy mogą pracować ze stałą prędkością, uzyskując wydajność o 20% większą niż dla instalacji klasycznych. Można więc dobrać pompy mniejsze, już na etapie projektowania. W instalacji z wymienionym złożem OC-1, w której pracują pompy z falownikami, obniżając prędkość obrotową dla uzyskania odpowiednio niższej wydajności, uzyskujemy oszczędność energii na poziomie ok. 48%.

Dla jednej pompy o mocy 7,5 KW przy pracy ciągłej – całorocznej w instalacji z nowym złożem OC-1 użytkownik jest w stanie zaoszczędzić około 16 tys. zł netto!

redukcja-0293

Większa efektywność

OC-1 oferuje zdolność akumulacji złoża, mniejsze opory instalacji oraz efektywniejszą zdolność usuwania zabrudzeń w procesie płukania wstecznego. Wszystkie te zalety mogą wpłynąć na wydłużenie okresu między kolejnymi płukaniami wstecznymi, a także znacznie tę czynność skrócić. Miejmy oczywiście świadomość obowiązujących wytycznych odnośnie do częstości i czasu płukania filtrów, ale jeśli możemy uzyskać dobrą jakość wody (odpowiadającą wszystkim normom) oraz tak znaczące oszczędności tego surowca, warto zastanowić się nad przemodelowaniem tego procesu.

Uniwersalność zastosowania

Złoże OC-1 nadaje się do stosowania w układach uzdatniania dla wszystkich rodzajów basenów. Wymiana złoża w filtrach istniejących wymaga niewielkich korekt układu dysz lub kolektorów. W filtrach dla nowych obiektów można przewidzieć zastosowanie złoża OC-1 jako medium filtracyjnego na etapie produkcji. W takim przypadku filtr może być dostarczony z zasypanym złożem OC-1, co na pewno ułatwi proces instalacyjny i pozwoli zaoszczędzić na kosztach transportu i pracy ludzkiej.

Reasumując – złoże OC-1 to ciekawa alternatywa, która pozwala na redukcję kosztów funkcjonowania basenów i która zyskuje na popularności wśród inwestorów i zarządców obiektów.

mgr inż. Barbara Olbińska jest projektantem instalacji basenowych z wieloletnim doświadczeniem.

Kontakt: hopepool@o2.pl

 

TEKST I FOTO | Barbara Olbińska