Redukcja kosztów operacyjnych

Firma Bassau wprowadza nowe usługi w zakresie redukcji kosztów operacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, w ramach doradztwa techniczno-prawnego na etapie planowania i budowy nowych obiektów, jak również w obiektach już działających. Obecnie znaczna większość samorządów i zarządców boryka się z problemami, które dotyczą bieżącego utrzymywania obiektów użyteczności publicznej. Powstaje pytanie, jak można obniżać koszty, nie zmniejszając potencjału obiektów, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązania. Nasze doświadczenie oraz dotychczasowa współpraca z ekspertami pokrewnych branż pozwala nam na podjęcie tego wyzwania. Część projektów, które realizujemy, opiera się na formule ESCO (Energy Saving Company), w ramach której jako wykonawca finansuje ona bądź współfinansuje przedsięwzięcie, zapewniając jednocześnie gwarancję efektu, a następnie rozlicza koszty realizacji z wygenerowanych oszczędności.

tel.: 77 464 96 74
www.bassau.pl