Reklama

RODO z Fitnet

W związku z wejściem w życie (25 maja 2018 r.) nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) Fitnet sp. z o.o. informuje, że jego produkty są przygotowane na różne schematy działań obiektów w zakresie polityki przechowywania danych osobowych. Aktualne wersje programu posiadają narzędzia realizujące potencjalne potrzeby mogące wynikać z różnych procedur. Ustawodawca niestety nie precyzuje dokładnych schematów postępowania, nakłada jedynie pod groźbą bardzo wysokich kar obowiązki w zakresie szeroko rozumianej administracji danymi. Należy wspomnieć, że dotychczasowy organ (GIODO) w praktyce miał ograniczone możliwości kontroli naruszeń i karania za nie. Aktualnie kontrola z urzędu będzie łatwiejsza, a możliwości ukarania podmiotu winnego zaniedbań szybkie i bardzo szerokie, szczególnie w zakresie finansowym. Wszyscy dotychczasowi klienci powinni dokonać aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji programu i przygotować wewnętrzne procedury działania w zakresie RODO.

tel.: 52 552 94 44

www.fitnet.pl