Reklama

Rozbudowa Wrocławskiego Parku Wodnego

Wrocławski Park Wodny powstał w 2008 roku i nadal stanowi wykładnię dla tego typu obiektów w Polsce. Jako spółka miejska, Wrocławski Park Wodny świadczy usługi w zakresie relaksu i aktywnego wypoczynku dla całych rodzin z Wrocławia i Dolnego Śląska. Dzięki tej inwestycji udało się stworzyć i dalej kreować nowoczesne miejsca pracy a miłośnicy pływania i relaksu w basenach i spa znajdują odpoczynek od codziennych obowiązków.

Dobra decyzja

W celu zwiększenia atrakcyjności obiektu, a także sprostania rosnącym wymaganiom użytkowników, władze samorządowe oraz władze spółki podjęły decyzję o rozszerzeniu oferty poprzez dobudowanie basenów zewnętrznych wraz z odrębnym wejściem do obiektu. Inwestycja ma również na celu zwiększenie efektywności pracy kogeneratorów produkujących energię elektryczną na potrzeby Wrocławskiego Parku Wodnego poprzez odbiór nadwyżki ciepła będącego produktem ubocznym ich pracy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj, został wyłoniony generalny wykonawca – firma Transcom Sp. z o.o. z Katowic. Prace projektowe trwały jesienią 2019 r. natomiast roboty budowlane rozpoczęły się w styczniu a zakończyły w pierwszych dniach lipca 2020 r.

Inwestycja w liczbach:

 • niecka basenu rekreacyjnego ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody 425 m2,
 • niecka brodzika dla dzieci o powierzchni lustra wody 88 m2,
 • zaplecze techniczne 162 m2,
 • zaplecze socjalne 246 m2,
 • powierzchnia objęta inwestycją 9646 m2,
 • instalacja uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego o wydajności 314 m3/h,
 • instalacja uzdatniania wody dla brodzika 80 m3/h.

Trudne warunki

Szczególnym wyzwaniem przy realizacji prac projektowych oraz prowadzenia robót budowlanych było posadowienie wszystkich obiektów na gruzowisku powstałym po uporządkowaniu Wrocławia ze zniszczeń wojennych. Tereny te znajdują się na tzw. Wzgórzu Andersa, gdzie nasypy powojenne sięgają kilku metrów poniżej obecnego terenu sąsiadujących ulic. Uwarunkowania te sprawiły, że warunki prowadzenia robót były bardzo trudne i musiały być realizowane pod nadzorem saperskim i archeologicznym. Wszystkie stawiane obiekty budowlane musiały być posadowione na specjalnym układzie wzmacniającym grunt poprzez palowanie.

Równolegle z prowadzeniem prac w zakresie wznoszenia nowych obiektów, została przeprowadzona adaptacja części Wzgórza Andersa na cele terenów do plażowania, dostępnych dla użytkowników Wrocławskiego Parku Wodnego.

Od strony  technicznej zostało y zastosowane wiele nowoczesnych e rozwiązańnia, w tym:

 • system monitoringu pracy stacji uzdatniania wody wraz z pełną kontrolą i zarządzaniem zużyciem mediów,
 • system filtracji wody basenowej z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej,
 • system kontroli parametrów wody basenowej, gwarantujący spełnianie wszystkich wymagań jakościowych stawianych wodzie basenowej,
 • pomimo stosowania bardzo dokładnej filtracji wody przy użyciu filtrów podciśnieniowych, dodatkowo została wprowadzona dezynfekcja wody promieniami UV oraz wspomaganie dezynfekcji na bazie związków dwutlenku chloru.

Grzegorz Kaliszczak – prezes zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego. Paweł Rańda – wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego.

TEKST | Grzegorz Kaliszczak, Paweł Rańda

FOTO | Archiwum: Wrocławski Park Wodny, Transcom Sp. z o.o. Katowice