Systemy sterowania

Podglądamy basen

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu kontroli i regulacji parametrów fizykochemicznych wody basenowej, firma Elbas oferuje systemy sterowania pracą urządzeń technologicznych i atrakcji wodnych.

Zbudowane w oparciu o swobodnie programowany panel dotykowy systemy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb obiektów. Możliwa jest kontrola wielu obiegów wody za pomocą jednego sterownika. Możliwa jest także obsługa wielu atrakcji wodnych według programu czasowego lub za pomocą pilota. System realizuje pomiar i regulację poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, temperatury wody w poszczególnych akwenach, sterowanie dozowaniem reagentów, pomiar pH, potencjału redox i wolnego chloru za pomocą cel pomiarowych różnych producentów. Zadawanie i odczyt parametrów umożliwia wygodny, kolorowy panel dotykowy. Czynności te są dostępne również za pomocą internetu. Ze względu na uniwersalność rozwiązań systemy te są stosowane w obiektach nowo budowanych i modernizowanych.

 


ŹRÓDŁO: elbas.com.pl