Technologia Active Water

Firma HarmonyH2O opracowała technologię Active Water. Badacze przywrócili wodzie jej naturalne właściwości, które w kompleksie basenowym przynoszą wymierne korzyści. Należą do nich:

  • szybsza absorpcja ciepła i wydłużenie czasu chłodzenia – energooszczędność,
  • zmniejszenie ilości zużywanego chloru – naturalna antybakteryjność,
  • zmniejszenie zużycia tzw. antyglonów,
  • brak kamienia,
  • stałe PH wody.

Woda jako taka nie jest pojedynczą jednostką, powiązana łańcuchami wodorowymi, tworzy strukturę sieciową. Dzięki temu posiada zdolność przyjmowania, przechowywania i przenoszenia informacji. Urządzenie wykorzystujące tę wiedzę aktywizuje każdą kroplę, która się z nim zetknie. Technologia Active Water to już nie oszczędność, to radykalne cięcie kosztów oraz wzrost satysfakcji klientów!

www.harmonyH2o.com
tel. 791 292 722;
506 377 257