Terminowo, fachowo, skutecznie

Przeglądy i konserwacja systemów oddymiania w obiektach użyteczności publicznej powinny być dokonywane przynajmniej raz w roku, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z prawem, odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Warto powierzyć dokonywanie regularnych konserwacji wyspecjalizowanej irmie, posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Firma serwisowa zadba o prawidłowe funkcjonowanie systemu, tak aby nie zawiódł podczas pożaru i umożliwił ewakuację. Przejmie poza tym odpowiedzialność prawną za stan techniczny systemu i zapewni pełną dokumentację na temat usługi dla zarządcy i ubezpieczyciela.
D+H Polska to firma z 15-letnim doświadczeniem, która oferuje usługi serwisowania na najwyższym poziomie. Pracownicy montują i konserwują systemy oddymiania i zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie całego kraju, 24 godziny na dobę, bez konieczności przestojów w działalności firmy. W sytuacjach alarmowych zapewniają szybką pomoc i wsparcie klienta.

D+H Polska sp. z o.o.

Dział serwisu tel.: 71 323 52 41

Numery alarmowe: 513 146 583, 504 001 715

serwis.polska@dh-partner.com

www.dhpolska-serwis.pl

dhe_polecamy