WAPO Elektrolizer®

Kompaktowy WAPO Elektrolizer® (gotowy do montażu i uruchomienia) jest doskonałym urządzeniem, aby niezbędny do skutecznej dezynfekcji wody basenowej chlor można było metodą elektrolizy wytwarzać na miejscu. Brak membran w komorze elektrolizy gwarantuje bezawaryjność pracy. Dane procesowe mogą być kontrolowane i korygowane przez Internet lub interfejs GSM. Uzyskiwana koncentracja chloru wynosi 0,5–0,7%, co kwalifikuje podchlorynu sodu jako substancję niezagrażającą bezpieczeństwu i stabilną w przechowywaniu. Bieżąca obsługa urządzenia ogranicza się jedynie do kontroli pracy zmiękczacza i czynności uzupełniania soli. Możliwa opcja wynajmu.

tel. kom.: 664 371 814,
www.wapotec.pl
marian.dudko@wapotec.pl