Włókna celulozowe do filtracji

Włókna celulozowe do filtracji wody basenowej

Od 1992 roku zaczęto w Stanach Zjednoczonych stosować do filtracji wody basenowej włókna celulozowe jako alternatywę dla ziemi okrzemkowej. Od tamtego czasu przeprowadzono wiele kilkuletnich testów na filtrach basenowych właściwie wszystkich rodzajów: filtrach wody pitnej i filtrach przemysłowych.

W wyniku prób uzyskano następujące dane charakteryzujące filtrację przez włókna celulozowe (lub z ich dodatkiem) do wypełnień złóż piaskowych lub żwirowych:
– celuloza jest zupełnie nieszkodliwa dla zdrowia, a nawet posiada dopuszczenie FDA (oraz PZH) do kontaktu z żywością lub jako dodatek do żywności;
– zapewnia najdokładniejszą ze wszystkich złóż filtrację, powodując wyraźną poprawę klarowności wody i jej rozjaśnienie. Szczególnie jest to istotne w miejscach, gdzie przewidywane jest używanie kamer podwodnych, czyli np. na basenach olimpijskich;
– ze względu na zdolność celulozy do absorpcji substancji oleistych, pochodzących z olejków, potu, kremów itp., są one eliminowane z wody. Dzięki temu zjawisku zapewniamy wodę o wysokiej jakości i zmniejszamy możliwość powstawania „tłustej” linii na brzegach basenu;
– w filtrach piaskowych i piaskowo-żwirowych celuloza tworzy poziomą warstwę na górze złoża, zatrzymując drobne zanieczyszczenia. Podczas płukania wstecznego następuje całkowite usunięcie celulozy wraz z tymi zanieczyszczeniami. Sposób ten zapewnia uzyskanie zdecydowanie lepszej jakości wody;
– włókna celulozowe są o około połowę lżejsze od ziemi okrzemkowej. Jest to istotne w przypadku filtrów ciśnieniowych ze złożem lub podciśnieniowych. Stosując celulozę zamiast ziemi okrzemkowej, zmniejszamy znacząco ilość okładu oraz odpadu pofiltracyjnego;
– włókno celulozowe formuje równomierny okład na całej powierzchni filtracyjnej, nie tworząc spękań i tzw. „kraterów”, dodatkowo pokrywając wszelkie drobne uszkodzenia tkaniny filtracyjnej. Wynikiem tego jest wyraźna poprawa jakości filtracji;
– złoże celulozowe posiada dużo większą pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń, co powoduje nawet kilkakrotne wydłużenie czasu pracy filtrów;
– w przypadku filtrów ciśnieniowych z wkładami filtracyjnymi warstwa celulozy pokrywająca wkłady przejmuje częściowo filtrację wgłębną, wydłużając żywotność wkładów, jednocześnie jest bardzo łatwo z nich usuwana.
Przeprowadzone próby eksploatacyjne na filtrach produkowanych przez firmę TRANSCOM w pełni potwierdziły w/w wnioski. Badania te pozwoliły również na:
– określenie praktycznej przydatności poszczególnych wielkości włókien celulozowych do zastosowania jako złoże filtracyjne w podciśnieniowych filtrach namywanych;
– określenie wymaganej dawki włókien celulozy na 1 m2 powierzchni filtracyjnej;
– określenie warunków zapewniających maksymalnie równomierne nałożenia złoża  na powierzchnię wkładu filtracyjnego;
– określenie zalecanych rodzajów włókien celulozowych.
Wnioski z badań:
Badania wskazały praktyczną możliwość wyeliminowania ziemi okrzemkowej, stosowanie której budzi czasami zastrzeżenia. Należy jednak pamiętać, aby stosować profesjonalne rozwiązania konstrukcyjne instalacji basenowych z zastosowaniem filtrów podciśnieniowych, pracujących w układzie:
zbiornik wyrównawczy → pompa wody brudnej z prefiltrem → filtr podciśnieniowy → pompa wody czystej.

TEKST I FOTO: transcom.pl