Reklama

Wykonaj szybki test

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach mówi m.in. o systematycznym i udokumentowanym nadzorze pracy urządzeń oraz rejestrowaniu wyników pomiaru jakości wody na pływalni w zakresie następujących parametrów: pH, potencjału redoks, stężenia chloru wolnego, chloru związanego, temperatury wody. W szybkim i precyzyjnym zmierzeniu parametrów pomogą Państwu fotometry i testery z naszego katalogu. Zapraszamy do skorzystania z naszej akcji – wymień swój stary sprzęt na nowy w promocyjnej cenie. Szczegóły promocji są dostępne w siedzibie naszej fi rmy pod numerem tel.: 32 297 71 38 lub adresem e-mail: technika@chemoform.pl