Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji, jako podstawa systemu zarządzania bezpieczeństwem na pływalni

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 656), która określa m.in. (art. 1):

  • warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych,
  • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności,
  • podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych,
  • nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym.

W przedmiotowej ustawie pływalnie zostały zakwalifi kowane jako wyznaczone obszary wodne (art. 2 pkt 2) – obiekty kryte lub odkryte, z wodą przepływową, przeznaczone do pływania lub kąpieli, mające co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażone w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski (art. 2 pkt 8).

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 23

 

TEKST | JarosŁaw Jerzy Rypniewski