Baseny dla najbardziej wymagających – czyli baseny dla zwierząt

Technologie stosowane do uzdatnia wody w basenach przeznaczonych dla ryb oraz innych zwierząt są podobne do technologii stosowanych w basenach pływackich. Wymagania dotyczące jakości wody są jednak często o wiele wyższe niż w przypadku basenów przeznaczonych dla ludzi

 

Technologie stosowane do uzdatnia wody w basenach przeznaczonych dla ryb oraz innych zwierząt są podobne do technologii stosowanych w basenach pływackich. Wymagania dotyczące jakości wody są jednak często o wiele wyższe niż w przypadku basenów przeznaczonych dla ludzi. Szczególnie wysokie wymagania stawiane są parametrom wody słonej. W przypadku kłopotów na basenie pływackim jest możliwość jego zamknięcia, przeprowadzenia odpowiednich zabiegów – łącznie z opróżnieniem niecek basenowych i powtórnym ich uruchomieniem. W basenie, szczególnie z wodą słoną, w którym przebywają zwierzęta, nie ma takiej możliwości bez bardzo przykrych konsekwencji. Woda po jej „wyprodukowaniu” wymaga dodatkowo „dojrzewania”, nawet przez okres kilku miesięcy. Opróżnienie takiego basenu to katastrofa dla zwierząt i zarządcy obiektu.

Wiele technologii, poza technologiami filtracji i dezynfekcji wykorzystywanymi w budowie basenów pływackich, jest wprost lub po pewnych modyfikacjach wykorzystywana w budowie basenów dla zwierząt.

Jako przykład zostaną zaprezentowane, w kolejnych wydaniach PiB, rozwiązania zastosowane przy budowie Afrykarium w ZOO we Wrocławiu, gdzie instalacje technologiczne wykonywane były przez firmy: TRANSCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Generalnym wykonawcą inwestycji była spółka INTER SYSTEM S.A.

Wrocławskie Afrykarium posiada następujące, podstawowe obiegi technologiczne wody:

 1. Morze Czerwone
 2. Hipopotamy
 3. Tanganika i Malawi
 4. Basen – rekiny
 5. Uchatki afrykańskie i pingwiny
 6. Manaty
 7. Krokodyle nilowe
 8. Wodospad
 9. Potok Kongo
 10. Uzdatnianie cieczy osadowej
 11. Instalacje – przygotowanie wody morskiej.

W skład instalacji technologicznych wchodzą elementy o podobnych funkcjach jak w przypadku basenów pływackich. Do elementów tych należą:

 • filtracja wstępna,
 • filtracja na filtrach wielowarstwowych,
 • dezynfekcja promieniami UV,
 • ozonowanie,
 • podgrzewanie wody.

Dodatkowo stosowane są inne elementy konieczne ze względuna charakter basenów:

 • układy chłodzenia wody,
 • filtry do usuwania protein,
 • filtry biologiczne,
 • denifikatory do redukcji azotanów,
 • układy redukcji fosforanów,
 • układy redukcji krzemianów,
 • instalacje wytwarzania wody morskiej.

Ciekawym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w obiektach basenowych, są wykonane tam instalacje mikrofiltracji do odzyskiwania wód popłucznych z filtrów.

W kolejnym wydaniu „Pływalni i Basenów” zostaną szczegółowo zaprezentowane zarówno sposoby uzdatnia wody, jak i technologie stosowane do uszczelnienia basenów.

Autor jest prezesem zarządu firmy Transcom Sp. z o.o.

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5
40-145 Katowice
tel.: 32 201 08 74
faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

 

TEKST | Władysław Sobiech
FOTO | Archiwum Firmy