Bez strat – Marnotrawstwo energii w systemach wentylacji i ogrzewania na krytych pływalniach

Każdy budynek, a tym bardziej kryta pływalnia, aby zużywał jak najmniej energii, musi mieć:

  1. optymalną proporcję bryły (jak najmniejszą powierzchnię w stosunku do kubatury);
  2. odpowiednią izolację cieplną budynku, wszystkich przegród zewnętrznych (ścian, dachu, okien, podłóg itp.);
  3. przeszklenia o rozsądnej wielkości, nie za duże; szczególnie należy unikać przeszkleń dachu (świetlików);
  4. odpowiednią izolację przeciwwilgociową, która między innymi ochroni izolację cieplną od zawilgocenia, a tym samym pogorszenia właściwości izolacyjnych;
  5. urządzenia i instalacje produkujące i rozdzielające ciepło, ogrzewające oraz wentylujące, cechujące się możliwie najwyższą sprawnością, wraz z systemami odzysku energii;
  6. odpowiednie autonomiczne układy sterowania dokonujące pomiaru i regulacji na odpowiednim poziomie parametrów powietrza i wody, zawierające aplikacje optymalizujące zużycie energii z możliwością przekazania informacji do systemu BMS-SCADA;
  7. odpowiednie mierniki (liczniki) zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody z możliwością przekazania tych informacji do systemu BMS-SCADA;
  8. system BMS-SCADA, to jest system zarządzania budynkiem, zbierający wszystkie niezbędne informacje o parametrach mediów, powietrza, wody itp. oraz o zużyciu energii przez wszystkie instalacje, tworzący bazę danych (elektroniczny rejestrator) oraz pozwalający tworzyć wizualizację, czyli schemat ideowy danego urządzenia z naniesionymi aktualnymi parametrami, stanami itp., oraz wykresy i tabele;
  9. utrzymywane odpowiednie, optymalne wartości podstawowych parametrów: temperatury wody, temperatury i wilgotności powietrza oraz ilość powietrza zewnętrznego.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST I FOTO | Andrzej Paczkowski