Centrum Rekreacji Oborniki – od wczoraj do dziś

Po trwającej wiele lat budowie, mieszkańcy Obornik i okolic doczekali się centrum rekreacji z prawdziwego zdarzenia. Po ostatniej rozbudowie, w dniu 10 stycznia 2015 r. pierwsi szczęśliwcy mogli skorzystać z nowych form rekreacji w Centrum Rekreacji Oborniki

 

Trochę historii

Pierwsze pomysły budowy w Obornikach kompleksu sportowego wraz z basenem pojawiły się wiele lat temu, w roku 1974. Po wielu latach starań i przygotowań w dniu 6 grudnia 1983 r. powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Krytej Pływalni w Obornikach. Na wyznaczonej działce rozpoczęły się prace porządkowe i pierwsze prace budowlane. W dniu 12 października 1986 r. wmurowano kamień węgielny. Do budowy basenu w czynie społecznym przyłączyli się mieszkańcy miasta i lokalne firmy. Schyłek lat 80. XX wieku oraz przemiany ustrojowe wstrzymały prace budowlane na wiele lat.

W dniu 25 lipca 1991 r. reaktywowano w nowym składzie Komitet Społeczny. Wznowiono starania, by kontynuować prace budowlane. W 1995 r. rozpoczęto prace budowlane mające na celu dostosowanie powstałego budynku do możliwości finansowych. Uroczyste otwarcie pływalni w Obornikach miało miejsce 3 lipca 1998 r. Otwarty kompleks posiadał jedynie 2 niecki basenowe.

Pierwsza dekada XXI wieku to okres uatrakcyjnienia obiektu, próba zagospodarowania wolnej przestrzeni oraz przekazywanie w zarząd kolejnym instytucjom. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. basen przeszedł pod zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. 1 lutego 2013 r. to początek działalności basenu w strukturach PWiK oraz nowego rozdziału w długiej historii.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 19

 

TEKST I FOTO | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach