Ciepło z biomasy

Ciepło z biomasy

W czasach stałych i systematycznych podwyżek cen energii ważnym zadaniem jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii cieplnej. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie zastosowania biomasy – paliwa, które może być taką alternatywą.

Co to jest biomasa?

Techniczna definicja biomasy: biomasa to źródło energii pierwotnej, na które składają się wszelkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji i którego wykorzystanie w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa. To jedna z kilku definicji biomasy opracowanych na użytek obrotu prawnego tym surowcem. Pozostałe są zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego, ustawie o biopaliwach, ustawie o odpadach. Jednak na potrzeby niniejszego artykułu zacytowana wyżej definicja jest w zupełności wystarczająca.

Do najczęściej stosowanych w energetyce rodzajów biomasy należą:

  • drewno opałowe i odpadowe jego przetwory (pellet, zrębki drzewne, trociny, kora),
  • produkty i odpady rolnicze (słoma, ziarno energetyczne),
  • rośliny z upraw energetycznych (topola, wierzba, trzcina),
  • biogaz.

Podstawową zaletą wykorzystania biomasy do produkcji ciepła jest możliwość spożytkowania produktów odpadowych lub nadwyżek produkcyjnych, które w przeciwnym razie stałyby się niepotrzebną masą wymagającą dodatkowej utylizacji. Ponadto spalanie biomasy jest bardzo korzystne dla środowiska naturalnego. Proces spalania biomasy pochodzenia roślinnego ma zerowy bilans emisji CO2. Oznacza to, że ilość CO2 emitowanego podczas procesu spalania jest równy ilości tej substancji pochłoniętej z powietrza atmosferycznego podczas wegetacji rośliny.

C.D. W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 15

 

TEKST: CEZARY KONWA, JAKUB KONWA, MATEUSZ KONWA
FOTO: ARCHIWUM AUTORÓW