Reklama

Dla zdrowia

Dezynfekcja wody w instalacjach obiektów publicznych

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania legionelli jest przeprowadzanie okresowych dezynfekcji termicznych instalacji wodnych poprzez uzyskanie w punktach czerpania wody temperatury w przedziale 70–80°C.

Groźne dla zdrowia
W badaniach retrospektywnych stwierdzono, że legionelle stały się przyczyną wspomnianej w artykule „Atak bakterii” choroby legionistów, a także zachorowań grypopodobnych, określanych jako gorączka Pontiac lub letnia grypa. Symptomy choroby legionistów są bardzo podobne do zapalenia płuc (suchy kaszel, problemy z oddychaniem, wysoka temperatura), towarzyszą im jednak nietypowe dolegliwości w postaci zaburzeń czynności serca, zaburzeń wzroku i zaburzeń świadomości oraz wysoka śmiertelność (15–20%). Legionelle rozmnażają się w instalacjach wody ciepłej niezależnie od tego, czy wykonane są one z miedzi, czy z tworzyw sztucznych oraz czy są to instalacje nowe, czy stare. Bakterie te są w stanie przeżyć w temperaturach do 65°C. Nie są wrażliwe na środki ochrony antykorozyjnej, środki do zmiękczania wody, czy systemy filtrujące. Wraz z innymi mikroorganizmami budują w instalacjach wodnych kolonie zwane biofilmami. Legionelle stają się szczególnie niebezpieczne, gdy woda wypływa pod wysokim ciśnieniem z instalacji i miesza się z powietrzem tworząc mgiełkę wodną, a następnie wdychana jest do płuc lub gdy wchodzi w bezpośredni kontakt z otwartymi ranami.

Metody zwalczania
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania legionelli jest przeprowadzanie okresowych dezynfekcji termicznych instalacji wodnych poprzez uzyskanie w punktach czerpania wody temperatury w przedziale 70–80°C. W takiej temperaturze bakterie szybko giną. Firma Franke Washroom Systems oferuje w tym celu m.in. nowoczesny system zarządzania wodą Aqua 3000 open, który – obok innych funkcji – umożliwia planowo przeprowadzane dezynfekcje termiczne instalacji. Aqua 3000 open grupuje wchodzące w jego skład urządzenia w dwóch płaszczyznach – na poziomie armatury oraz na poziomie urządzeń informatycznych. Obie płaszczyzny komunikują się ze sobą poprzez ujednoliconą technologię cyfrową. Na poziomie armatury (optoelektroniczne baterie umywalkowe, prysznicowe, ustępowe, pisuarowe itp.) sterowanie funkcjami odbywa się przy pomocy inteligentnych modułów elektronicznych wbudowanych w armaturę. W ten sposób sterowane są procesy typu: cykliczne płukanie higieniczne, dezynfekcja termiczna, optymalizacja wypływu wody w godzinach szczytowych i cyfrowy zapis danych do protokołów. Na poziomie informatycznym, w skład którego wchodzi komputer PC i odpowiednie oprogramowanie, uruchamiane są funkcje integracyjne umożliwiające centralne sterowanie i zarządzanie ww. procesami w odniesieniu do dowolnej liczby baterii i innych urządzeń sanitarnych. Po włączeniu do systemu nowej generacji sterownika funkcji ECC (Ethernet-Can-Coppler) uzyskuje się kolejne rozszerzenie zakresu dostępnych funkcji o automatyczną dezynfekcję termiczną poszczególnych grup baterii, wyłączenie armatury do czynności serwisowych, programy oszczędnościowe na dzień/noc/święta/wakacje oraz cyfrowy zapis danych.

 


TEKST I FOTO: FIRMA FRANKE