Reklama

Rentowność pływalni

Możliwości kształtowania rentowności

Wiele krytych pływalni wymaga dotacji, gdyż uzyskiwane przychody nie pokrywają nawet kosztów bieżącej eksploatacji. Jest to sytuacja wysoce niekorzystna dla budżetów gmin.

Pytanie czy kryte pływalnie mogą być rentowne oraz jak poprawić ich rentowność powinni postawić sobie inwestorzy podejmujący budowę nowych obiektów oraz ci, którzy doświadczają ciężaru utrzymania już wybudowanej pływalni. Panuje dość powszechne przekonanie, że skoro wiele pływalni funkcjonuje z wysokim deficytem to jest to stan naturalny i trzeba się z tym pogodzić. Czy tak musi być? Czy kryta pływalnia skazana jest na konieczność stałych dopłat? Dla oceny rentowności krytej pływalni przyjmijmy następującą definicję: wskaźnik rentowności = przychody/koszty. Przy czym koszty powinny uwzględniać:
– koszty eksploatacji,
– nakłady odtworzeniowe,
– spłatę kredytu inwestycyjnego całkowitą lub częściową (dla obiektów o prognozowanej wysokiej rentowności).WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 5/2010

 


TEKST: LESZEK KRASZEWSKI