Eksploatacja

Prawdziwy sprawdzian wartości inwestycji

Etap eksploatacji jest najdłuższym okresem w życiu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zarządzanie obiektem będzie trwało tak długo, jak długo będzie on istniał. To może być 50, 100, a nawet więcej lat. Etap planowania i realizacji inwestycji, w porównaniu z etapem zarządzania, trwa zaledwie chwilę.

Efekty zarządzania są ściśle powiązane z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji. Im większy udział w tych etapach mieć będzie przyszły zarządca, tym większa szansa na to, że przekazany nam do eksploatacji i zarządzania obiekt będzie funkcjonalny, ekonomiczny i – przede wszystkim – bezpieczny. Na styku realizacji inwestycji i jej przekazania do użytkowania może dojść do bardzo kosztownych błędów, niosących zarówno finansowe, jak i społeczne skutki. Zgodnie z Prawem budowlanym, odpowiedzialność za realizację procesu budowlanego ponosi inwestor, lecz z chwilą przekazania zrealizowanej inwestycji do użytkowania przechodzi ona wyłącznie na zarządcę/użytkownika i dlatego tak ważne jest staranne przygotowanie się do czynności odbioru inwestycji i przejęcia obiektu do eksploatacji.Obowiązki zarządcy
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

 


TEKST: RENATA POPEK
FOTO: ARCHIWUM UM ŁOMŻA