Energooszczędna klimatyzacja i wentylacja hal krytych pływalni

Dan-Poltherm – Monoblokowe centrale basenowe

 

Kompaktowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni oferowane przez Dan-Poltherm stanowią najlepsze rozwiązanie (wentylacja, osuszanie, ogrzewanie), zapewniające nie tylko wysoki odzysk ciepła, ale również możliwość wysoce zaawansowanej technologii sterowania w jednej, zwartej obudowie. Centrale mogą być wyposażone w wysokosprawne podwójne krzyżowe lub przeciwprądowe wymienniki ciepła z certyfikatem Eurovent. Polipropylenowe lub aluminiowe wymienniki ciepła są całkowicie odporne na agresywne środowisko basenowe (chlor, solanka). Centrale dodatkowo mogą być wyposażone w układ pompy ciepła i poprzez to łączyć w sobie korzyści płynące z dwustopniowego odzysku ciepła.

www.dan-poltherm.pl

tel.: 58 692 11 77

dan_pol_100