Regeneracja złoża filtra i usuwanie biofilmu

Zaleca się, aby materiał w filtrach basenowych (piasek, żwir, hydroantracyt) był raz na 5 lat wymieniany. Firma WAPOTEC proponuje specjalistyczną usługę polegającą na przeprowadzeniu regeneracji złoża zamiast jego wymiany, co jest dla basenu tańsze i mniej kłopotliwe organizacyjnie (bez potrzeby zatrzymywania pracy basenu).
Usługa może obejmować:

  • oksydacyjne umycie systemu i komponentów w celu usunięcia resztek koagulantu,
  • usunięcie biofilmu ze złoża i ścianek filtru i inaktywacja mikroorganizmów,
  • uzupełnienie złoża o dodatek MulSorp®.

Dzięki regeneracji będzie możliwe podniesienie wydajności obiegu wody filtrowanej. Jeśli basen zamówi wraz z regeneracją złoża również WAPOTEC®SYSTEM, to uzyska dodatkowo poprawę jakości wody basenowej oraz możliwość bezpiecznego wydłużenia cykli płukania wstecznego filtrów (nastąpi redukcja dotychczasowych kosztów utrzymania basenu).

www.wapotec.pl

office@wapotec.pl

tel. kom.: 664 371 814

wapotec