HydroFLOW

HydroFLOW skuteczne zapobiega namnażaniu bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej. Instalacja c.w.u. to miejsce, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia bakteriami Legionella jest wysokie. Przepisy jednoznacznie wskazują, że temperatura wody w tych instalacjach powinna wynosić nie więcej niż 60°C na wyjściu z podgrzewacza i nie mniej niż 55°C na powrocie do zasobnika c.w.u. Taki zakres temperatur nie sprzyja rozwojowi bakterii. Co należy zrobić, by ograniczyć ryzyko powstawania skażenia, gdy temperatury wody, w całej lub części instalacji przygotowania i rozprowadzania wody, są niższe niż 55°C?

W ofercie fi rmy Hydropath znajdują się dwa typy urządzeń przeznaczone do zabezpieczania i dezynfekcji instalacji wodnych, w tym instalacji c.w.u., przed skażeniem bakteryjnym.

Urządzenia HydroFLOW P można stosować jako prewencyjne, zabezpieczające przed powstaniem skażenia, a urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL stosowane są w momencie, gdy w instalacji już wykryto skażenie. Urządzenia HydroFLOW nie tylko dezynfekują wodę, lecz także eliminują z instalacji biofi lm, w którym znajduje się około 95% patogennych bakterii. Firma Hydropath oferuje również przeprowadzenie audytów w zakresie występowania ryzyka skażeniem bakteriami Legionella i opracowuje procedury postępowania, indywidualnie dostosowane do obiektów i instalacji.

tel. kom.: 500 068 835, www.hydropath.pl, biuro@hydropath.pl

hydropath_150