Jak wyeliminować opłaty za energię bierną

Skuteczne oszczędzanie

Rozwój rynku pływalni krytych w ostatnich latach sprawił, że ich właściciele w celu pozyskania klienta są zmuszeni podejmować różne działania marketingowe i organizacyjne.
Na konkurencyjnym rynku podstawową cechą mającą wpływ na poziom konkurencyjności oferty jest cena.

Proste obniżanie cen sprawia, że coraz trudniej zdobyć fundusze na skuteczne zarządzanie tego typu obiektami, o czym świadczy coraz większa liczba OSiR-ów działających w formie jednostki budżetowej. Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów, w tym optymalizacja opłat za energię elektryczną, to jeden ze sposobów na zmniejszenie cen, a tym samym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Obiekty te nie są w stanie wygenerować przychodów pokrywających 50% kosztów. Konkurencja powoduje, że jakość i spektrum usług basenowych wzrasta. Nauka pływania, zajęcia z niemowlakami, zajęcia dla kobiet w ciąży, rehabilitacja czy aerobik w wodzie znajdują się w ofercie większości obiektów. Wiadomo, że klientów przyciągają na pływalnie dodatkowe atrakcje i ceny. Starym pływalniom jest zdecydowanie ciężej współzawodniczyć z nowymi obiektami, które są budowane z dużym rozmachem. Pozostaje im więc świadczyć usługi wysokiej jakości w jak najniższej cenie. Żeby móc pozwolić sobie na konstruowanie atrakcyjnych cenników, należy ograniczać koszty.Ciekawe rozwiązanie
Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić w skali roku około 100 tys. zł na opłatach za energię elektryczną. Jest nim montaż w układzie zasilania pływalni systemu kompensacji mocy biernej. W przypadku ICSiR w Józefowie opłaty za energię bierną wynosiły około 80 tys. zł rocznie, przy globalnych kosztach energii 532 tys. zł. Na etapie wstępnego rozpoznania inwestycji, czyli określenia jej zakresu i kosztów, porównano oferty kilkunastu różnych firm. Zaoferowane ceny wahały się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy za jedną baterię. Proponowano różne rozwiązania, różne konstrukcje, a także różne okresy gwarancji oraz zakresy usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych. W procesie inwestycyjnym stwierdzono, że na planowane prace można maksymalnie przeznaczyć równowartość zaoszczędzonych środków finansowych z rachunków za energię elektryczną z jednego roku. Niewiele inwestycji daje możliwość tak szybkiego zwrotu, tym bardziej że skuteczność jest mierzalna przy okazji każdego kolejnego rachunku za energię.

 

Oszczędzanie źródłem przychodów
Urynkowienie cen energii sprawiło, że sprzedawcy energii zaczęli oferować klientom coraz niższe stawki za kWh. Na konkurencyjnym rynku obniżka ceny o klika groszy to poważny argument w negocjacjach i klucz do pozyskania klienta, dlatego ceny wolno, ale systematycznie spadają. W obecnie stosowanym sposobie naliczania opłat za nieskompensowaną energię bierną niższe ceny sprzedaży energii czynnej to również niższe wpływy za energię bierną.CIĄG DALSZY W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: PIOTR GĄSZCZ, KRZYSZTOF DĄBROWSKI
FOTO: PIOTR GĄSZCZ, KRZYSZTOF DĄBROWSKI