Jakość wody na pływalniach

Badać wodę

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240) pływalnią jest obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, który ma co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

Z bezpieczeństwem osób przebywających na terenie pływalni wiąże się ściśle potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do obiektów pływalni, jak również zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody do kąpieli i pływania znajdującej się w nieckach basenowych. Te dwa rodzaje wody, z których korzystamy na pływalniach, muszą spełniać określone wymagania, a w szczególności nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 11

 


TEKST: MAŁGORZATA PRĘDOTA
ILUSTRACJA: MICHAŁ KOLARZ