Reklama

Kąpielisko „Leśne Zacisze” w Knurowie – modernizacja za rozsądną cenę

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie remontu malowniczo położonego Kąpieliska „Leśne Zacisze” w Knurowie w rejonie skrzyżowania ulic Niepodległości i Michalskiego. Obecnie trwają prace wykończeniowe niecek basenowych, a dokładniej wyklejanie den folią basenową oraz porządkowanie terenu. Planowany termin odbiorów to 17 czerwca 2016 r. Dzień otwarcia obiektu dla mieszkańców będzie natomiast uzależniony od warunków pogodowych.

Przed przebudową kąpielisko tworzyły 4 niecki betonowe z przylegającymi plażami z kostki betonowej i peryferyjnie zlokalizowany budynek zaplecza sanitarnego oraz magazynu chemii basenowej. Obiekt nie był wyposażony w stację uzdatniania wody. Baseny były napełnianie wodą wodociągową, a po jej zabrudzeniu woda była spuszczana i baseny napełniano ponownie. Brak zaplecza parkingowego oraz brak przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych sprawiały, że modernizacja obiektu była koniecznością.

Optymalny projekt

Przed ostateczną decyzją w sprawie remontu zostały przeanalizowane różne koncepcje modernizacji obiektu zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i zastosowanych technologii wykonania niecek basenowych. Wybór najodpowiedniejszej koncepcji wymagał wielu analiz obejmujących rzeczywiste potrzeby lokalnej społeczności, koszty inwestycji i możliwości etapowania prac. Koncepcje różniły się pod względem kosztów inwestycji, które wynosiły od kilku do dwudziestu kilku milionów złotych. Ostatecznie do realizacji została przyjęta koncepcja Pracowni Projektowej PION z Łodzi. Koszt etapów I–III modernizacji kąpieliska, bez budowy budynku zaplecza socjalnego, wynosi 7 676 181,51 zł brutto (ok. 6,24 mln zł netto). Koszt IV etapu, tj. budowy zaplecza socjalnego, wynosi 2 457 452,00 zł brutto.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 23

 

TEKST | Krzysztof Stolarek
FOTO | Archiwum MOSiR Knurów