Reklama

Kąpielisko miejskie w Elblągu

Perełka wśród kąpielisk

Największe i jedno z najstarszych otwartych kąpielisk miejskich w Europie, miejsce treningów medalistek olimpijskich w łyżwiarstwie, ale również obiekt rekreacyjny dla mieszkańców. Odkryty basen w Elblągu – bo o nim mowa, pełnił w przeszłości wiele funkcji, łącznie ze zbiornikiem retencyjnym chroniącym miasto.

Kąpielisko w Elblągu położone jest na skraju Parku „Dolinka”, pomiędzy ulicami: Kościuszki, Spacerową i Moniuszki. Basen został zbudowany w 1934 roku, w pobliżu rzeczki Kumieli umożliwiającej napełnianie go wodą przez dobudowany po wojnie odstojnik w postaci malowniczej kaskady i należy do największych tego typu obiektów w Europie.

 

Zaczęło się od powodzi
Kumiela – ta z pozoru niegroźna i spokojna rzeczka odgrywała w historii miasta wielokrotnie pierwszoplanową rolę m.in. służyła miastu jako źródło wody do zasilania fos. Często była też przyczyną powodzi…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 4/2010

 


TEKST: AGATA ZAŁUSKA
FOTO: PIOTR KAJMER