Kontrola zarządcza

Samoocena

Żeby wykorzystać kontrolę zarządczą jako narzędzie nowoczesnego i skutecznego zarządzania, należy wdrożyć trzy kluczowe elementy: zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem i coroczną samoocenę kontroli zarządczej.

Zajmiemy się ostatnim z elementów – coroczną samooceną kontroli zarządczej. Na przełomie marca i kwietnia wiele jednostek przeprowadziło tego typu samoocenę, warto więc wskazać, jak można skutecznie i bez niepotrzebnej biurokracji przeprowadzić ten proces.Obowiązek czy nie?
Najczęstszym pytaniem, jakie zadają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, jest to, czy przeprowadzenie samooceny jest bezwzględnym wymogiem prawnym, czy jedynie dobrą praktyką. Obowiązek ustawowy 1 corocznej oceny kontroli zarządczej jest ograniczony do ministrów i tych jednostek w dziale, który nadzorujący je minister zobowiąże do tego…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 11

 


TEKST: PIOTR JAWORSKI