Kryta pływalnia w Baćkowicach

Przemyślana inwestycja

Kryta pływalnia w Baćkowicach to wynik przemyślanej polityki inwestycyjnej, zrealizowanej przez władze gminy. To modelowy obiekt w obszarze kultury fizycznej. Pływalnia cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców gminy.

W październiku 2010 roku korzystanie z pływalni było bezpłatne. Miało to umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z obiektem i zachęcenie do korzystania z pływalni. W tym miesiącu odnotowano około 3000 wejść. W kolejnych miesiącach liczba ta nieco się zmniejszyła z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, w tym utrudniony dojazd z kilku miejscowości gminy.
W godzinach trwania zajęć lekcyjnych pływalnia służy dzieciom i młodzieży ze wszystkich szkół Gminy Baćkowice, dla których zaproponowano (w ramach zajęć lekcyjnych) dwie godziny tygodniowo przeznaczone na naukę pływania. Obowiązki instruktorów pełnią nauczyciele wychowania fizycznego oraz osoby z uprawnieniami instruktorów nauki pływania…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 7 (luty-czerwiec 2011)

 


TEKST: PŁYWALNIA W BAĆKOWICACH
FOTO: ARCHIWUM FIRM: TRANSCOM I UNIWERS-SERWIS