Niebezpieczne substancje

Zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo

Substancje chemiczne są powszechnie stosowane w środowisku pracy oraz środowisku bytowania człowieka, w związku z tym stanowią dużą grupę czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, konsumentów i środowiska naturalnego.

W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji chemicznych przez organizm pracownika odbywa się przede wszystkim poprzez drogi oddechowe, jak również przez skórę i przewód pokarmowy, stąd bardzo istotne jest stosowanie zasad ochrony przed niekorzystnymi skutkami działania tych substancji. Reakcja organizmu na oddziaływanie substancji chemicznych zależy od właściwości fizykochemicznych tych substancji, dróg wchłaniania, wielkości pochłoniętej dawki, okresu narażenia, od takich cech organizmu jak płeć, wiek, ogólny stan zdrowia, sposób odżywiania, a także od stanu układu endokrynologicznego, immunologicznego i genetycznego. Reakcja organizmu jest również uzależniona od czynników zewnętrznych, do których należą temperatura i wilgotność powietrza.Skutki zdrowotne
Ryzyko związane ze stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin może powodować w konsekwencji u pracowników różnych branż prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, dlatego niezmiernie ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z substancjami chemicznymi, bezpośrednio na stanowiskach pracy, gdzie są one przetwarzane lub stosowane w różnej postaci, jak również podczas ich dystrybucji, pakowania i przechowywania…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST: ANNA OBUCHOWSKA
ILUSTRACJA: MICHAŁ KOLARZ