Nowa platforma internetowa

Platforma internetowa PCS

Dzisiejszy świat jest oparty na nowych technologiach. Przy budowie domów i basenów czy renowacji starych obiektów w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje się nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

Codziennie spotykamy się z zapotrzebowaniem na systemy, które w inteligentny sposób sterują wszystkimi elementami technologii – począwszy od systemów ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, na systemach technologii basenowej skończywszy. Wychodząc temu naprzeciw, firma PCS zaprojektowała układ umożliwiający integrację całości systemu technologii basenowej z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Dzięki temu każdy użytkownik, obsługa budynku, recepcja jest w stanie w prosty sposób skontrolować pracę wszystkich elementów technologii basenowej bez potrzeby bezpośredniej styczności ze wszystkimi urządzeniami. W wielu przypadkach podgląd na podstawowe parametry nie wystarcza. Dlatego też zadbano o narzędzie pozwalające na szczegółową analizę danych i pojawiających się problemów. Platforma internetowa PCS daje możliwości szczegółowego wglądu w historię danych, alarmów i zdarzeń, o których szerzej była mowa w poprzednim numerze magazynu „Pływalnie i baseny”. Teraz skoncentrujemy się na najważniejszej funkcji portalu – funkcji wykresów. Jest to element bardzo często bagatelizowany i traktowany wyłącznie jako mało użyteczny ozdobnik. Wbrew pozorom przedstawianie dużej ilości danych w postaci wykresów ułatwia pogląd na analizowany temat z szerszej perspektywy. Dzięki tej platformie serwisowej można obserwować zmiany parametrów, takich jak: pH, chlor, redox, temperatura, zasolenie, praca pomp dozujących, praca pompy filtracyjnej czy poziom wody w zbiorniku wyrównawczym w dowolnie wybranym przedziale czasowym. Nowością jest zgrupowanie na jednym wykresie parametrów chemicznych i stanu urządzeń bezpośrednio z nimi związanych.Wykres 1
Wykres 1 przedstawia zależność poziomu chloru w wodzie od czasu pracy pompy dozującej. Bardzo często tego rodzaju wykres umożliwia dokładne spojrzenie na optymalny proces dozowania środków chemicznych. Częstymi przypadkami są przedozowania, zwłaszcza na początku pracy basenu (rozruchu), które mogą być dzięki wykresom w szybki sposób zdiagnozowane i na bieżąco skorygowane. Żeby zobrazować możliwości analityczne na podstawie danych wykresowych przedstawiamy przykłady anomalii wychwyconych dzięki codziennej obserwacji sterowników z połączeniem internetowym. Wszystkie przykłady są oparte na rzeczywistych danych pozyskanych z działających obiektów basenowych.

 

Przykład 1 – wykres 2
Dla ułatwienia analizy wykres został podzielony na cztery części, które odpowiadają poszczególnym dniom. Pierwszy dzień charakteryzuje się poprawnymi parametrami odczytywanymi i stabilną pracą. W drugim dniu widać anomalie w wartościach mierzonych redox. Układ nie potrafi osiągnąć wartości nastawczych parametru. Trzeci dzień – sytuacja analogiczna. Natomiast w czwartym dniu, po analizie historii zdarzeń i alarmów, dochodzimy do wniosku, że problemem jest za niski przepływ (poniżej 20 litrów/ godzinę) przez celę pomiarową. Jak widać w drugim i trzecim dniu, wykresy słupkowe (zielony kolor) wskazują na krótkotrwałe pojawianie się przepływu skutkującego pracą pomp dozujących. Jest to jednak czas niewystarczający, żeby układ osiągnął zadane parametry. Problem został wyeliminowany poprzez usunięcie zanieczyszczeń filtra wstępnego przed celą pomiarową. Praca układu kontrolno-pomiarowego jest uwarunkowana w każdym przypadku odpowiednią cyrkulacją w obiegu celi pomiarowej.

 


Przykład 2 – wykres 3

Wykres może również posłużyć do diagnozy prozaicznych, a jednocześnie często pojawiających się problemów w obiektach basenowych. Przedział czasowy o numerze jeden i trzy obrazuje poprawną pracę systemu uzdatniania wody. Jest to wanna o stosunkowo małej objętości, na co wskazują dynamicznie zmieniające się parametry chemiczne. W okresie nr 2 sytuacja odbiega od normy. Wartości parametrów chloru (środkowy wykres) drastycznie spadają, natomiast czas pracy pompy dozującej osiąga niemal maksymalny poziom. Powodem takiego stanu jest brak środka chemicznego w baniaku. Instalacja nie jest wyposażona w czujniki stanu poziomu środków chemicznych w baniakach, dlatego obsługa nie jest bezpośrednio informowana o stanach alarmowych.

 

Przykład 3 – wykres 4
Nie zawsze jednak wykresy muszą kojarzyć się z sytuacjami alarmowymi i być tylko narzędziem do diagnozy problemów. W większości przypadków przeglądanie wykresów obrazujących pracę układu technologii basenowej na podstawie kilku związanych ze sobą parametrów mierzalnych zapewnia nas o prawidłowej pracy tego systemu. Wykres 4 opisuje wartości z perspektywy jednego dnia. Godziny nocne (obszar 1) obrazują systematyczną, stabilną pracę pomp dozujących, czego efektem jest niemal liniowy wykres wartości pH, chloru i potencjału redox. Natomiast godziny popołudniowe i wieczorne (obszar 2) wskazują jedynie zwiększenie intensywności pracy układów dozowania (za sprawą zwiększenia liczby osób korzystających) przy jednoczesnym zachowaniu stabilności wszystkich odczytywanych parametrów.

 

Wykres 5
Analogicznie wykres 5 (dla szerszego spojrzenia z perspektywy tygodniowej) zapewnia nas o poprawnej pracy stacji uzdatniania wody, gdzie oscylacje badanych parametrów nie przekraczają 5%.

 

Zaloguj się i sprawdź
Wszystkim, którzy mają możliwość przeglądania pracy technologii basenowej w postaci wykresów za pomocą platformy serwisowej i internetowych sterowników basenowych PCS, polecamy poświęcić chwilę na analizy. Sprawiają one dużą przyjemność, a jednocześnie zapewniają nas o jakości i czystości wody, w której się kąpiemy. Niejednokrotnie aspekty te są pomijane. Natłok spraw codziennych i życiowych problemów odsuwa od nas myśl i potrzebę kontroli tak ważnych spraw jak parametry fizykochemiczne instalacji basenowej, z której codziennie korzystamy. Żeby umożliwić sprawdzenie przygotowanego przez nas narzędzia wykresów i pełnej możliwości platformy serwisowej PCS, przygotowaliśmy testowe konto, na które można się zalogować. Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania.STRONA DO LOGOWANIA: https://serwispoolcs.pl/PCSPortal4/
UŻYTKOWNIK: plywalnieibaseny
HASŁO: test

MAGAZYN „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: FIRMA PCS